Tiden för praktiken är normalt motsvarande tiden för en termin vid ett svenskt universitet, men mindre avvikelser kan förekomma. Praktiken omfattar de flesta på en ambassad förekommande uppgifter, men praktikplatserna har sinsemellan olika inriktning och därmed läggs tyngdpunkten vid olika uppgifter. För två av praktikplatserna, som har en tydlig inriktning på landet Italien och relationerna mellan Sverige och Italien, krävs mycket goda kunskaper i italienska. För den tredje platsen, som har en inriktning mot FN-organen i Rom, är mycket goda kunskaper i engelska nödvändiga.

Sista ansökningsdag: 14 oktober.

Läs mer om praktikplatserna och hur du ansöker.