Som praktikant på Utrikespolitiska institutet deltar du brett i arbetet vid avdelningen för Information och Marknad, som omfattar redaktionen, programverksamheten, kommunikation och marknadsföring/försäljning. Det kan även bli aktuellt att bistå i uppgifter kopplade till forskningsavdelningen. Du får sätta dig in i frågor av varierande karaktär och svårighetsgrad och har en handledare som hjälper dig.

Sista ansökningsdag: 23 augusti.

För mer information.