Som praktikant på Utrikespolitiska institutet deltar du brett i arbetet med UI:s kommunikation. Du får sätta dig in i frågor av varierande karaktär och svårighetsgrad och har en handledare som hjälper dig.

Du bistår bland annat vid:

  • planering och genomförande av seminarier och gymnasiedagar om vad som händer i världen. Seminarierna hålls på engelska eller svenska.
  • skriva referat, filma seminarier och göra intervjuer i samband med UI:s seminarieverksamhet.
  • kommunikation kring UI:s verksamhet, i sociala medier, via nyhetsbrev och på våra webbplatser.

Sista ansökningsdag: 21 mars.

För mer information.