Bidraget kan vara skrivet speciellt för tävlingen, eller kan vara ett kapitel från ett längre arbete, en tentamen, en seminarieuppgift eller liknande. Det kan vara skrivet på norska, danska, svenska eller engelska.

Läs mer om tävlingen och hur du skickar in ditt bidrag.