Folke Bernadotte Akademin, Myndigheten för fred, säkerhet och utveckling, erbjuder varje termin praktikplatser på båda sina kontor i Sverige. Praktikperioden är maximalt 20 veckor lång, en termin ungefär, och på heltid. 

Logga för Folke Bernadotte Akademin

Praktikperioden ger dig insyni och kunskap om hur arbetet på en statlig myndighet fungerar och du lär dig också mycket om globala utvecklingsfrågor. 


Här hittar du mer information om praktiken och hur du ansökerFör att få genomföra en praktikperiod hos FBA krävs en godtagbar huvudman som står bakom praktikperioden, till exempel en högskola eller ett universitet. Du måste också kunna visa att du är inskriven eller antagen på en praktikkurs för att kravet ska vara uppfyllt.