Programöversikt

Programmet är uppbyggt enligt följande:

Termin 1

 • History and Philosophy of Anthropological Theory, 15 hp
 • Key Themes in Contemporary Anthropology, 15 hp

Termin 2

Kurser kan variera från år till år. En eller två kurser kan bytas ut mot kurser i relaterade discipliner, efter överenskommelse med studierektor. Studenten deltar också i vår Writing Workshops som löper under hela det första året. Våren 2020 ingår dessa kurser.

 • Transnational Migration, 7,5 hp
 • Digital Anthropology, 7,5 hp
 • Political Matters, 7,5 hp
 • Environmental Anthropology, 7,5 hp

Termin 3

 • Individual Tutorial, 7,5 hp
 • Anthropology Methods, 7,5 hp
 • Fieldwork, 15 hp

Termin 4

 • Master Thesis, 30 hp

Med reservation för ändringar.

Lärandemål

Efter att ha genomgått programmet med ett godkänt resultat har studenten:

 • fördjupade kunskaper om socialantropologisk vetenskapsteori, metod och teoribildning
 • insikt i ett antal teoretiska och/eller regionala specialiseringsområden
 • förståelse för ett antal antropologiska yrkesroller och de krav de ställer på antropologiska kunskaper och förhållningssätt
 • fördjupat sig i ett tillämpningsområde genom praktik, ELLER ha förberett ett socialantropologiskt forskningsprojekt och genomfört fältarbete
 • skrivit en längre uppsats baserad på insamlat material
 • visat sig förtrogen med akademiskt skrivande