Våra masterprogram består av obligatoriska kurser i teori och metod, ett stort urval av valbara specialiseringskurser, och ett examensarbete som omfattar en termin. Programmen leder till en masterexamen.

Behörighet

För att söka till masterprogrammen krävs att du har en examen från grundnivå om 180 högskolepoäng i socialantropologi eller motsvarande samhälls- och kulturvetenskapliga ämnen, samt Engelska B (OBS för Creole-programmet krävs en examen från grundnivå om 180 högskolepoäng i socialantropologi). Du ansöker via www.antagning.se. Sista ansökningsdatum för internationella studenter är runt den 15 januari. För svenska studenter och studenter inom EU/EES är sista ansökningsdatum runt den 15 april. För exakta datum, besök www.antagning.se. Antagning sker endast under höstterminen.

 

 

Skräddarsy din utbildning

Ett mål med våra masterutbildningar är att till viss del kunna skräddarsy studierna efter personliga intressen och önskemål, och därför är det även möjligt att efter överenskommelse läsa kurser vid andra institutioner och räkna in dessa i programmet.

Masterprogram i Socialantropologi

Socialantropologiska institutionen vid Stockholms universitet är en världsledande forskningsinstitution som erbjuder ett globalt och jämförande perspektiv på samtida sociala och kulturella former. Masterprogrammet ger uttryck för institutionen engagemang att förstå människor, idéer och objekt in situ, och hur de förflyttar sig över politiska och kulturella gränser – och hur de då utmanas, förstärks eller ritas om.

Masterprogram i socialantropologi, Avancerad nivå, 120.0hp, HT 2019

Masterprogram i Socialantropologi - CREOLE

OBS från och med höstterminen 2019 antar vi inga nya studenter på CREOLE-programmet.

CREOLE är ett specialiserat masterprogram som tar fasta på frågor om globalisering och fokuserar på tre huvudområden: transnationella processer, kulturella skillnader och visuell kultur.

Internationellt masterprogram i samhällsvetenskapliga miljöstudier

Socialantropologiska institutionen erbjuder utöver våra två egna masterprogram ett internationellt masterprogram i samhällsvetenskapliga miljöstudier (120 hp). Programmet ges i samarbete med Statsvetenskapliga institutionen och Kulturgeografiska institutionen. Statsvetenskapliga institutionen står som värd för programmet och har en samordnande funktion.

För ytterligare information om programmet (utbildningsplan, ansökan, med mera) se Statsvetenskapliga institutionens hemsida.

Internationellt masterprogram i samhällsvetenskapliga miljöstudier, Avancerad nivå, 120.0hp, HT 2019