I en doktorandtjänst ingår 20% institutionstjäntsgöring, vilket normalt innebär att vara lärarassistent under vissa kurser på grundnivå eller sköta vissa administrativa uppgifter. Institutionen utlyser ca en doktorandtjänst per år och utlysningen brukar ske på senhösten. Utbildningen är både spännande och krävande, den ger ett stort utrymme för doktorandens egna teoretiska och regionala intresse. Utbildningen omfattar ca ett års läskurser, som behandlar både teoretiska och metodologiska teman, som bidrar till en fördjupning av den antropologiska allmänbildningen, liksom förbereder för det kommande avhandlingsarbetet. Avhandlingen bygger på ett eget empiriskt material insamlat under ca ett års fältarbete. För att söka till forskarutbildningen måste man ha en grundläggande utbildning i socialantropologi eller motsvarande.

Förutom obligatoriska läskurser under det första året ordnar institutionen varje vecka forskarseminarier där både institutionens forskare och doktorander samt inbjudna gäster från olika nationella och internationella universitet presenterar sin pågående forskning för kollegorna.

Studieplan forskarutbildning (253 Kb)

Handledare på forskarutbildningen:

 • Alireza Behtoui
 • Christina Garsten
 • Mark Graham
 • Eva Maria Hardtmann
 • Beppe Karlsson
 • Shahram Khosravi
 • Johan Lindquist
 • Ivana Maček
 • Anette Nyqvist
 • Erik Olsson
 • Annika Rabo
 • Paula Uimonen
 • Helena Wulff

Riktlinjer för utbildning

Här nedan finner du mallar avseende utbildning på forskarnivå.

ISP-blanketter