Socialantropologi handlar om världens människor och om mångfald. I vår tid blir världen alltmer sammanhängande samtidigt som lokala skillnader lever vidare. Socialantropologin belyser hur dessa variationer i mänskligt liv, tänkande och handlande uppstår, hur de upplevs och vad de får för sociala konsekvenser. Men också vad människor och samhällen har gemensamt. Det jämförande perspektivet ger fördjupande insikter i samhällen och deras människor, institutioner och värderingar.

Socialantropologi I ger dig en förståelse för de sociala och kulturella sammanhangens betydelse för hur vi förhåller oss till och tolkar vår omvärld. Du läser om samtidsfrågor som berör grunderna för social gemenskap och solidaritet, och om maktutövande och ojämlikhet under skiftande samhälls- och miljöförhållanden.

Kursen är dels en fristående introduktion till socialantropologi, dels en grund för fortsatta studier i ämnet. Kursen är indelad i fyra delkurser på 7,5 hp inom vilka det ingår åtta teman. Terminens olika teman är integrerade till en sammanhängande helhet där du utvecklar din ämneskunskap och analytiska förmåga med kritiskt tänkande i fokus.

Delkurser

Kultur och samhälle: läran om människan som social och kulturell varelse (delkurs 1)

Den första delkursen innehåller två centrala teman inom antropologi: social organisation och klassifikationer. På delkursen diskuterar vi centrala begrepp inom ämnet som kultur, släktskap och mångfald. Vi lär oss hur människan formas framförallt genom sitt kulturella och sociala sammanhang. Inom delkursen kommer vi också att praktiskt genomföra ett antal metodövningar.

Den mänskliga tankevärlden: symboler, stabilitet och förändring (delkurs 2)

Den andra delkursen innehåller ytterligare två centrala teman inom antropologi: religion och ritual. På delkursen lär vi oss om religion, magi och symbolers inflytande över hur vi förstår vår omvärld. Vi diskuterar sekulära och religiösa ritualers betydelse för att upprätthålla samhällen men också för förändring. Inom delkursen kommer vi också att praktiskt genomföra ett antal metodövningar.

Ekonomi: värde, resurser och miljö (delkurs 3)

Terminens tredje delkurs innehåller två andra centrala teman inom antropologi: utbyte och försörjningssystem. På delkursen diskuterar vi olika typer av försörjningssystem och lär oss om miljö, ägande och konsumtion. Vi diskuterar också olika typer av utbyten och lär oss om utbytets betydelse för kultur och samhällsorganisation. Inom delkursen kommer vi också att praktiskt genomföra ett antal metodövningar.

Politik, konflikt och transnationalism (delkurs 4)

Den fjärde delkursen innehåller ytterligare två centrala teman inom antropologi: politik och konflikt. På delkursen lär vi oss om politiska system, makt och sociala rörelser i relation till transnationalism. Vi diskuterar också konflikt och lär oss om krig, sanktioner och social kontroll. Inom delkursen kommer vi också att praktiskt genomföra ett antal metodövningar.

Förutom föreläsningar och seminarier kommer vi även att visa filmer och erbjuda gästföreläsningar.

Gå till den här sidan för att ladda ned kursplan.

Ansökan

Ansökan sker på www.antagning.se.