Uppsatsskrivandet börjar redan med den första delkursen Aktuella socialantropologiska debatter. Dessa debatter fungerar inspirerande till uppsatsämnesval.

Under den andra delkursen Uppsatsförberedande är det dags för dig att formulera ett ämne och empiriskt fält inför uppsatsen. Här får du hjälp att skriva en problemformulering, formulera ett syfte och forskningsfrågor. Vi går igenom de kvalitetskriterier som gäller i bedömningen av färdiga kandidatuppsatser och du lär dig formalia och hur texten i en uppsats bör disponeras. Du får också öva på olika metoder. Den uppsatsförberedande kursen avslutas med att du presenterar ett synopsis på din kandidatuppsats.

Kursen avslutas med den tredje delkursen då du skriver en kandidatuppsats 8000-10000 ord (20-25 sidor). Kandidatuppsatsen skrivs individuellt och friheten att välja ämne är stor. Skrivandet sker i samråd med en individuell handledare. Kandidatuppsatsen ventileras under ett seminarium vid terminens slut.

Gå till den här sidan för att ladda ned kursplan.

Ansökan

Ansökan sker på www.antagning.se.