Du har möjlighet att göra praktik under den sista terminen i programmet Global utveckling, termin IV. Där kan du välja Praktik som delkurs ett (15 hp, dvs under 9 veckor) från mitten av januari till drygt mitten av mars, då du måste vara tillbaks för att börja nästa delkurs. (Se aktuella terminstider här ; praktikkursen löper under terminsdel A och B.)

Det innebär att du själv under föregående termin har hittat en arbetsplats vars verksamhet har relevans för din utbildning inom Global utveckling-programmet, och där du kommer att bli tilldelad arbetsuppgifter av relevant och avancerad karaktär för denna utbildning. Din praktik får inte vara avlönad. Se exempel på praktikplatser nedan och här: Tips på praktikplatser.

För att göra praktik behöver du skicka in en överenskommelse – med den som ska vara din handledare på arbetsplatsen – och få denna godkänd av koordinatorn för Global utveckling. Ladda ner det dokumentet nedan på denna sida: Överenskommelse praktik Global utv (finns på svenska och engelska). Denna praktikansökan kan skickas in löpande under höstterminen. Sista datum för inlämning av ansökan är 1 december.

Praktikperioden avslutas med att du lämnar in en praktikrapport, vilken examineras med U/G. Se anvisningar för denna praktikrapport i dokumentet Anvisningar för praktikrapport, Global utveckling (nedan). Praktikrapporten ska vara inlämnad på Mondo vid samma tid som delkurs ett avslutas (se exakt datum i dokumentet). En godkänd praktikrapport innebär att du fullföljt delkursens krav för 15 hp.

Dokument att ladda ner:

Överenskommelse praktik Global utv sve (på svenska)
Överenskommelse praktik Global utv sve (23 Kb)
Överenskommelse praktik Global utv eng (på engelska)
Överenskommelse praktik Global utv eng (24 Kb)
Anvisningar för praktikrapport, Global utveckling
Anvisningar för praktikrapport Global utveckling VT18 (56 Kb)

Terminslång praktik som alternativ

Om du vill göra en längre praktikperiod kan du göra det efter att du har gått ut programmet, genom den fristående terminslånga kursen Kvalificerad arbetspraktik med inriktning mot global utveckling och socialantropologi som erbjuds vid Socialantropologiska institutionen. Kursen ger 30 högskolepoäng och rätt till studiemedel, och svarar mot de krav arbetsplatser ställer på att praktiken ska ingå i din utbildning. Ett intyg om detta kan vid behov utfärdas av koordinatorn för Global utveckling.

Exempel på praktikplatser i Sverige:

Exempel på praktikplatser utomlands:

Hitta fler exempel på praktikplatser här: Tips på praktikplatser.

Stipendier för praktik inom EU

Om du vill göra praktik utomlands, i ett land i Europa, har du möjlighet att ansöka om stipendium via Erasmus+. Det gäller för länder som ingår i Erasmusprogrammet.

Det kan antingen vara för den korta praktiken (drygt 8 veckor) under kursen Global utveckling IV, som då räknas som:

1. Poänggivande (’embedded in the curriculum’) – inom ramen för en praktikkurs eller examensarbete.”

Du kan också söka detta stipendium för den fristående terminslånga kursen Kvalificerad arbetspraktik med inriktning mot global utveckling och socialantropologi, som:

3. Recent graduate – en icke-poänggivande praktik efter studierna.” Du söker då stipendiet under sista terminen av programmet och måste göra hela praktiken inom 12 månader efter du tagit din kandidatexamen.

För mer information, se http://www.su.se/utbildning/studera-utomlands/praktisera-utomlands/erasmuspraktik-1.6150.

Försäkring under praktik

Om du gör praktik i Sverige täcks du av den vanliga Studentförsäkringen från Kammarkollegiet. Det är en olycksfallsförsäkring och täcker inte materiella skador eller stöld. Försäkringen gäller under resor till och från arbetsplatsen, och under arbetstiden på arbetsplatsen eller på andra platser - inom Sverige - som du behöver resa till inom din praktiktjänstgöring. Läs mer här om villkoren för Studentförsäkringen: http://www.kammarkollegiet.se/forsakringar-riskhantering/student-doktorand-och-elev/studenter-pa-universitet-och-hogskola

Om du gör praktik vid en arbetsplats som innebär att du är utsatt för särskilda risker för arbetsskada täcks du även av Arbetsskadeförsäkringen. Läs mer här: https://www.forsakringskassan.se/myndigheter/fackforbund/arbetsskadeforsakringen

För praktik utomlands täcks du av försäkringen Student-UT. Läs mer om villkoren här: http://www.socant.su.se/utbildning/studieinformation-för-global-utveckling/försäkring-utomlands