Kandidatprogram i Global utveckling (996 Kb)

När du läser Global utveckling studerar du globala samband mellan kultur, politik och ekonomi. Programmet tar upp centrala frågor i pågående debatter utifrån kunskaper och forskningsrön i olika samhällsvetenskapliga ämnesområden. Hur ser sambandet ut mellan ekonomisk utveckling och klimatförändringar? Varför utvecklas vissa länder snabbt ekonomiskt samtidigt som andra släpar efter? Vilken roll spelar demokrati, mänskliga rättigheter och konflikter i länders och regioners utvecklingsprocesser?

Genom att läsa programmet får du en bra grund för en intressant yrkeskarriär, exempelvis inom UD, Sida, Röda Korset och andra frivilligorganisationer, inom internationella organisationer eller inom företag med fokus på t.ex. företags samhällsansvar (CSR). Utbildningen kompletteras då ofta med t.ex. en masterutbildning, yrkesutbildning, praktiktjänstgöring eller olika former av utlandserfarenhet. Programmet ger också en utmärkt grund för studier på avancerad nivå inom olika samhällsvetenskapliga ämnen.

Programmet inleds med två terminer som ger grundläggande kunskaper inom utvecklings- och globaliseringsstudier. Andra året består av breddningsstudier där du väljer bland kurser i ämnena Ekonomisk historia, Internationella relationer, Kulturgeografi, Socialantropologi och Statsvetenskap. Det är möjligt att läsa dessa breddningsämnen vid universitet i utlandet. Det tredje och sista året läser du fördjupande kurser i Global utveckling, och om de samhällsvetenskapliga metoder som används inom ämnesområdet. Den sista terminen erbjuds du möjlighet att göra praktik eller en fältstudie i ett utvecklingsland. Under denna termin skriver du också den uppsats som avslutar programmet.

Så här ser programmets terminer ut i sammanfattning:

Termin 1: Global utveckling I
Termin 2: Global utveckling II
Termin 3: Kurser i breddningsämnen
Termin 4: Kurser i breddningsämnen
Termin 5: Global utveckling III
Termin 6: Global utveckling IV

Utbildningen leder fram till en filosofie kandidatexamen i Global utveckling. I utbildningen medverkar Ekonomisk-historiska institutionen, Kulturgeografiska institutionen, Socialantropologiska institutionen samt Statsvetenskapliga institutionen. Socialantropologiska institutionen står som värd för programmet och har en samordnande funktion.