Kandidatprogram

Vi har ett kandidatprogram i Socialantropologi som leder till en kandidatexamen i socialantropologi, 180 hp. Vi har också ett kandidatprogram i Global utveckling tillsammans med Ekonomisk-historiska institutionen, Kulturgeografiska institutionen, och Statsvetenskapliga institutionen som leder till en kandidatexamen i global utveckling, 180 hp.

Fristående kurser

Om du vill sätta ihop din egen kandidatexamen går det bra att läsa socialantropologi som fristående kurser. Vi ger kurser i socialantropologi I, II, III på sammanlagt 90 hp där du under socialantropologi III skriver ditt specialarbete. Vi ger också de kortare fristående kurserna Migration, kultur och mångfald (7,5 hp), Genus och sexualitet (7,5 hp) och Kvalificerad arbetspraktik med inriktning mot global utveckling och socialantropologi (30hp).