Våra utbildningar

Socialantropologiska institutionen erbjuder utbildningar på tre nivåer, som leder till olika examina.

Sök bland våra utbildningar

Bild på studerande vid laptops
Fotograf: Victor Gårdsäter

Vi har två kandidatprogram (180 hp), fristående kurser och masterutbildningar (120 hp). Vi erbjuder även utbildning på forskarnivå som normalt kräver fyra år för heltidsstuderande (240 högskolepoäng). Läs mer om våra utbildningar nedan. 


 

Socialantropologi

Vad innebär det att vara människa idag? Vilken betydelse har kulturella skillnader i vår globaliserande värld? Och varför är samhällen så olika? Om dessa frågor intresserar dig ska du välja Kandidatprogrammet i Socialantropologi!

Kandidatprogrammet i socialantropologi (180 hp) innebär tre års helttidsstudier. Studierna på grundnivå är de viktigaste byggstenarna i utbildningen. Här lär du dig ämnets terminologi och begrepp, får insikt i antropologisk metod och synsätt, och du lär dig att ”tänka som en antropolog”.

Mer om ämnet
 

Masterutbildningen i socialantropologi (120 hp) erbjuder en fördjupning i socialantropologi som ger en solid grund för arbetslivet och vidare forskning. 

Mer om ämnet

 

 

Global utveckling

Är du intresserad av globala utvecklingsfrågor som demokrati, fattigdomsbekämpning, säkerhet och miljö- och klimatförändringar? Vill du arbeta utomlands eller med internationella frågor i Sverige? Då är ämnet Global utveckling någonting för dig!

Kandidatprogrammet i Global utveckling (180 hp) innebär tre års helttidsstudier. När du läser Global utveckling studerar du globala samband mellan kultur, politik och ekonomi. Ämnet tar upp centrala frågor i pågående debatter utifrån kunskaper och forskningsrön inom olika samhällsvetenskapliga ämnesområden. 

Mer om ämnet

 

Fristående kurser

Socialantropologiska institutionen erbjuder även några helt fristående kurser på grundnivå utifrån ett visst tema eller en region.

 

Forskarnivå

Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Utbildningen är både spännande och krävande, den ger ett stort utrymme för doktorandens egna teoretiska och regionala intresse.

Lärarassistent och administrativa uppgifter

I en doktorandtjänst ingår 20% institutionstjäntsgöring, vilket normalt innebär att vara lärarassistent under vissa kurser på grundnivå eller sköta vissa administrativa uppgifter. Institutionen utlyser ca en doktorandtjänst per år och utlysningen brukar ske på senhösten. Utbildningen är både spännande och krävande, den ger ett stort utrymme för doktorandens egna teoretiska och regionala intresse. Utbildningen omfattar ca ett års läskurser, som behandlar både teoretiska och metodologiska teman, som bidrar till en fördjupning av den antropologiska allmänbildningen, liksom förbereder för det kommande avhandlingsarbetet. Avhandlingen bygger på ett eget empiriskt material insamlat under ca ett års fältarbete. För att söka till forskarutbildningen måste man ha en grundläggande utbildning i socialantropologi eller motsvarande.

Förutom obligatoriska läskurser under det första året ordnar institutionen varje vecka forskarseminarier där både institutionens forskare och doktorander samt inbjudna gäster från olika nationella och internationella universitet presenterar sin pågående forskning för kollegorna.

Allmän studieplan forskarutbildning

 

Nuvarande handledare på forskarutbildningen:

 • Alireza Behtoui
 • Christina Garsten
 • Mark Graham
 • Eva Maria Hardtmann
 • Beppe Karlsson
 • Shahram Khosravi
 • Johan Lindquist
 • Ivana Maček
 • Anette Nyqvist
 • Erik Olsson
 • Annika Rabo
 • Paula Uimonen
 • Helena Wulff
 

Riktlinjer för utbildning

Här nedan finner du mallar avseende utbildning på forskarnivå.

ISP-formulär (1675 Kb)

ISP-formulär uppföljning (1313 Kb)

Anvisningar och kommentarer till ISP-formulär (177 Kb)

Sök bland våra utbildningar