Utbildning

Nedan följer kursutbudet höstterminen 2020

HT 2020 grundnivå

HT 2020 avancerad nivå

Nedan följer kursutbudet vårterminen 2021

Fristående kurser VT 2021

Socialantropologi I, Grundnivå, 30.0hp, VT 2021 (kommer inom kort)

Kvalificerad arbetspraktik med inriktning mot global utveckling och socialantropologi, Grundnivå, 30.0hp, VT 2021 (kommer inom kort)

Socialantropologi III, Grundnivå, 30.0hp, VT 2021

Socialantropologi II, Grundnivå, 30.0hp, VT 2021

Genus och sexualitet, Grundnivå, 7.5hp, VT 2021

Observera att våra programutbildningar (på både grund och avancerad nivå) endast påbörjas på höstterminen.

Information och kontakt

Vanliga frågor & svar

För dig som student på Socialantropologiska institutionen har vi här samlat svar på några av de vanligaste frågorna om studier på grundnivå och avancerad nivå.

Studievägledare
Simon Johansson
Telefon: 08-16 37 90
E-post: studievagledare@socant.su.se

Studierektor grundnivå
Anna Gustafsson
E-post: studierektorgrund@socant.su.se
Telefon: 08-16 15 74

Studierektor avancerad nivå och forskarnivå
Eva-Maria Hardtmann
E-post: eva-maria.hardtmann@socant.su.se
Telefon: 08-16 32 02

Studierektor och koordinator för Global utveckling
Paula Uimonen
Telefon: 08-16 33 74
E-post: paula.uimonen@socant.su.se

Studentexpedition
Anna-Karin Olsson
E-post: socant@socant.su.se
Telefon: 08-16 33 77
Studentexpeditionen är stängd tills vidare

Facebook

Filmat seminarium med Rasmus Rodineliussen och Samir Shalabi från Saco Studentmässa i Stockholm 2018