Torsdag 9 juli 2020 

Första antagningsbeskedet till HT20 publiceras

Fredag 24 juli 2020

Sista dag att svara på antagningsbeskedet till HT20

Torsdag 30 juli 2020

Andra antagningsbeskedet till HT20 publiceras

15 - 25 augusti

Webbregistrera dig för att behålla din plats

Fredag 28 augusti 2020 

Digital välkomstdag för nya studenter