Socialantropologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Socialantropologiska institutionen
Praktik

Tillämpa dina färdigheter och kunskaper på en arbetsplats

Att göra praktik kan vara en väg in till din framtida arbetsmarknad. Praktikplatsen kan också ge dig stöd, inspiration och nätverksmöjligheter som kan vara till nytta för din karriär.

Foto: Daniel Escobar Lopez

MFS-ansökan (2:a omgången)

Sida ger genom sitt Minor Field Studies-stipendium möjlighet för studenter att tillbringa minst 8 veckor i ett utvecklingsland för att utföra en mindre fältstudie som underlag för en kandidatuppsats.

Foto: laurent davoust/Mostphoto

”Stipendiet öppnar upp för möjligheter som är unika och ovärderliga”

För att samla in material till sin kandidatuppsats gjorde Felicia Njie Sjögren fältstudie i södra Uganda våren 2018. Utlandsvistelsen finansierades av ett MFS-stipendium.

Dagens schema
Vanliga frågor och svar
mitt su
Facebook
Global Utveckling
Ethnos
Nyhetsbrev
Conferences and workshops – closing dates
Grants deadlines