Socialantropologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Socialantropologiska institutionen
Anette_Nyqvist

Till minne av Anette Nyqvist

Det är med stor sorg som vi meddelar att vår vän och kollega Anette Nyqvist avled den 6 juli efter en längre tids sjukdom. Anette var ställföreträdande prefekt, universitetslektor och docent på institutionen. Hon var bland annat författare till Reform and Responsibility in the Remaking of the Swedish National Pension: Opening the Orange Envelope (Palgrave Macmillan, 2016) samt Guld – dess dunkla glans (Bokförlaget Max Ström, 2020) med fotografen Susanne Walström. Vi minns Anettes oerhörda engagemang, energi och idérikedom. Våra tankar går till hennes tre barn, stora familj och många vänner i Sverige och runt om i världen.

 

blår ruta

Information om undervisning under höstterminen 2021

Efter att Folkhälsomyndigheten nu har tagit bort rekommendationen om utbildning på distans för universitet kommer Socialantropologiska institutionen att övergå till undervisning på campus från och med höstterminen 2021 på grund och avancerad nivå. Ett undantag är Socialantropologi 1 (tillika första terminen på kandidatprogrammet) där föreläsningar kommer att hållas via Zoom och där det kommer att vara möjligt att delta i seminarier på campus eller via Zoom under Terminsdel 1 (2021-08-30 – 2021-09-29). Från och med Terminsdel 2 hoppas vi att all undervisning på Socialantropologi 1 kommer att ske på campus. Seminarier och föreläsningar på campus under Terminsdel 1 och 2 kommer att genomföras i större salar där det är möjligt att hålla avstånd om sådana rekommendationer kvarstår. Om smittspridningen inte fortsätter att minska är det möjligt att distansundervisning kan komma att återinföras. Det är också möjligt att vissa föreläsningar och seminarier, eller delkurser, kommer att genomföras via Zoom om situationen så kräver.

Bild på skåpbil

Blev av med jobben under pandemin – nu bor de i en skåpbil

Hege Høyer Leivestad, biträdande lektor i socialantropologi vid Stockholms universitet, intervjuas i DN ekonomi om paret som ändrade livsstil under pandemin. 

Foto: Niklas Wulff

Ny kortnovell, autofiktionen ”Someone else’s memento” av Helena Wulff i Otherwise Magazine

When it was time for my widowed father to move to an old people’s home, I had to clean out his house. Starting with his desk, I soon found an old-fashioned fountain pen carelessly tucked into a drawer. The pen brought back fond memories of my Norwegian grandmother Astrid. I remembered how intrigued I had been by her writing desk, a secretaire made of light brown birchwood with small drawers in front. 

Seedways bokomslag

Att samla, spara och säkra tillgången på fröer - en global angelägenhet

Annika Rabo, Professor Emerita vid Socialantropologiska institutionen, och Beppe Karlsson, Professor i Socialantropologi, är redaktörer för den nyligen publicerade boken "Seedways - The circulation, control and care of plants in a warming world". Boken handlar om fröer i ett både historiskt och nutida perspektiv. Att samla, spara, ta hand om samt säkra tillgången på olika fröer har blivit en global angelägenhet i en värld med accelererande klimatförändringar, expansionen av monokultur och därigenom förlust av biologisk mångfald. Boken är resultatet av ett internationellt symposium på Kungl. Vitterhetsakademien i Stockholm 2018.