Eva-Maria Hardtmann
Transnationell aktivism i globala rättviserörelsen med fokus på Sydasien och Japan.

Björn Kjellgren
Omsorg och identitet: sonlig vördnad i dagens Kina.

Eva Kodrou
Transnationella liv över Indiska Oceanen: migrationer, identiteter och religiositet bland swahilitalande omanska kvinnor.

Darcy Pan
Global Headhunt: An Ethnography of the State, Governance and Mobility.

Annika Rabo
Forskning i Syrien, särskilt Aleppo.

Victor Alneng
Per Drougge
Beppe Karlsson
Marie Larsson
Johan Lindquist
Arvid Lundberg