Raoul Galli
Sociala och mentala strukturer i reklamvärlden.

Christina Garsten
Marknad och moral: Socialt engagemang som marknadsstrategi i Sverige och USA.
Utmanade uppförandekoder: Mänskliga rättigheter och "corporate citizenship" i transnationell affärsverksamhet.
Flexibel arbetskraft: Transnationell spridning och statlig styrning.

Philip Malmgren
Los Jarochos Verdes: miljöskydd, politik och makt i Veracruz, Mexiko.

Per Drougge
Erik Nilsson