Forskning om organisering och organisation fokuserar på hur människors handlingar koordineras socialt och kollektivt. Centralt är studier av de kulturella föreställningar och normer som formar organisationer, hur dessa används för att koordinera och integrera, men också hur de omtolkas och hur motstånd tar form. I transnationella flöden av information, produkter och människor, är organisationer centrala noder, ofta med stora möjligheter att påverka och forma dessa processer. För närvarande bedrivs forskning om tankesmedjors roll i att påverka opinion och politiska beslut; om utformandet av normer för rättvis handel; och om staten som marknadsaktör.

Professor Christina Garsten leder Organisationsklustret.

Globala framtidsbilder: Anteciperande styrning och skapandet av geo-kulturella scenarier.

 

Demonstration på Home-based Workers
Demonstration på Home-based Workers' Day i Nepal. Foto: Marie Larsson