Raoul Galli
Sociala och mentala strukturer i reklamvärlden.

Christina Garsten
Marknad och moral: Socialt engagemang som marknadsstrategi i Sverige och USA.
Utmanade uppförandekoder: Mänskliga rättigheter och "corporate citizenship" i transnationell affärsverksamhet.
Flexibel arbetskraft: Transnationell spridning och statlig styrning.

Eva-Maria Hardtmann
Transnationell aktivism i globala rättviserörelsen med fokus på Sydasien och Japan.

Hasse Huss
En studie av reggae som en translokal gemenskap i Jamaica, Japan och Storbritannien (Kingston, Tokyo, Osaka och London).

Hege Høyer Leivestad
Campingkonsumtion - materialitet, mobilitet och motoriserad camping i Europa.

Monica Lindh de Montoya
Nya marknader och goda människor: hur mikrofinans har spridits runt världen som en utvecklingsstrategi.
Finans och bönder: ett projekt som handlar om kooperativa banker som en källa till finansiering för jordbruksutveckling (Venezuela och Bosnien)

Annika Rabo
Forskning i Syrien, särskilt Aleppo, samt Sverige.

Renita Thedvall
Förmågans politik och praktik: Livslångt lärande för alla i ett kunskapsintensivt arbetsliv?
Den försummade dimensionen: Att inkludera sociala aspekter i transnationella hållbarhetsprojekt.

Hans Tunestad
Arbetets terapeutisering. Psykologiska självhjälpstekniker inom organisationsstyrning och terapi, med fokus på distributionen via utbildningsinsatser och massmedia.

Ioannis Tsoukalas
ERASMUS-studenter som framtida kosmopoliter.

Paula Uimonen
Internet, kultur och nationell identitet i Tanzania. Internet, IT, globalisering, u-länder, utveckling, transnationell, nätverk, digital.

Mattias Viktorin
Market Appearances: Temporality, Methodology, and Knowledge in the Work of Market Research Consultancies.

Helena Wulff
Skrivande på Irland: en etnografisk studie av skola och författarvärld.
Bilders betydelse: visuell etnografi i ett transnationellt perspektiv.

Mark Graham
Jannete Hentati
Shahram Khosravi

Johan Lindquist
Karin Norman
Degla Salim