Forum för forskning om transnationell migration

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Socialantropologiska institutionen
  4. Forskning
  5. Forum för forskning om transnationell migration

Forum för forskning om transnationell migration

Områdesnämnden för humanvetenskap vid Stockholms universitet har beviljat en ansökan om bidrag till en strategisk satsning på forskning och forskarutbildning om migration i ett transnationellt perspektiv. Bakom detta initiativ finns forskare från såväl Socialantropologiska institutionen som Historiska institutionen.

Syftet med initiativet är att stärka migrationsforskningen vid universitetet genom dels utvecklandet av en fakultetsöverskridande doktorandkurs i migrationsfrågor, dels sjösättandet av en högprofilerad seminarieserie på samma tema. Doktorandkursen och seminarieserien är två komponenter i det som här kallas för Forum för forskning om transnationell migration.

Koordinator

Forum för forskning om transnationell migration koordineras av professor Erik Olsson vid Socialantropologiska institutionen.

Kontakt

Om du önskar regelbundna utskick av information om forumets program och aktiviteter eller annan information inom området, kontakta professor Erik Olsson vid Socialantropologiska institutionen.

E-post: erik.olsson@socant.su.se