Den 23 oktober 2012 höll Khachig Tölölyan föreläsningen: "Claiming diasporas, reclaiming diaspora studies."

Khachig Tölölyan är Professor of Letters vid Wesleyan University och redaktör för tidskriften Diaspora. Han är en välkänd forskare av diasporastudier och har publicerat mycket inom området, särskilt om den armeniska diasporan.