Bild på Anette Nyqvist i grå tröja
Anette Nyqvist
Foto: Susanne Walström

Telefon: 08-16 26 95
E-post: anette.nyqvist@socant.su.se
Rum: B618

Forskning

Anette Nyqvist är docent i socialantropologi. Hon är lektor och ställföreträdande prefekt vid Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet.

Generellt kan sägas att Nyqvists forskningsintresse, hitintills, är tematiskt fokuserat till skärningspunkten mellan statlig maktutövning och skapandet av marknader. Hennes bidrag inom organisationsantropologi och policyantropologi märks till exempel i böckerna Ombudskapitalisterna. Institutionella ägares röst och roll (Liber, 2015), Organisational Anthropology: Doing Ethnography in and Among Complex Organizations (med professor Christina Garsten för Pluto Press, 2013), samt i monografin Reform and Responsibility in the Remaking of the Swedish National Pension. Opening the Orange Envelope (Palgrave Macmillan, 2016).

Nyqvist har flera pågående forskningsprojekt. Ett handlar om hur institutionella ägare, som pensionsfonder och försäkringsbolag, positionerar sig som finansmarknadernas välgörare. I detta projekt, finansierat av Vetenskapsrådet, undersöker Nyqvist hur några av världens allra största institutionella ägarorganisationer agerar inom området RI (responsible investing). Projektet Finansvärldens världsförbättrare. En etnografisk undersökning om vad pensionskapital gör – och inte gör undersöker hur några av världens största pensionsfonder arbetar för att proaktivt förändra och förbättra vissa industrier. Etnografiskt fältarbete har genomförts under ett års gästforskarvistelse i USA. IInom ramen för detta forskningsprojekt arbetade Nyqvist tillsammans med fotograf Susanne Walström (www.susannewalstrom.com) med boken The Shimmer and Shade of Gold (svensk titel: Guld – dess dunkla glans). Boken, som är expertgranskad, skrevs på engelska, översattes till svenska och har utkommit på båda språken på Bokförlaget Max Ström.

I Nyqvists forskning i programmet Global Foresight: Anticipatory governance and the making of geo-cultural scenarios, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, intresserar hon sig särskilt för idéer, praktiker och processer involverade i skapandet av globala ekonomiska framtidsprognoser och scenarier. En gemensam bok från projektets deltagare om resultaten från forskningen är på gång och planeras komma ut på internationellt akademiskt förlag under 2021. Läs mer om forskningsprogrammet och delprojektet här.

Nyqvists delprojekt i programmet World Literature: Cosmopolitan and Vernacular Dynamics, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, länkar tillbaks till hennes tidigare verksamhet som journalist, reseskribent och författare. Här undersöker hon reselitteraturen och denna genres roll som ”förmedlare av världen”. En gemensam antologi är redan publicerad inom ramen för detta projekt och utöver enskilda kapitel och individuella artiklar är flera samskrivna böcker i produktion. Fyra omfattande antologier där samtliga deltagare i detta stora projekt bidrar med individuella kapitel planeras ges ut av Bloomsbury Publishing 2021. Nyqvist bidrar här till volymen om World-Making praktiker. Nyqvist är initiativtagare, redaktör och kapitelförfattare till en populärvetenskaplig bok på svenska där många av projektets forskare bidrar med texter om hur olika specifika platser i världen beskrivs och bearbetas i litteraturen. Boken ges ut av Appell förlag under 2021. Läs mer om forskningsprogrammet och delprojektet här.

Publikationer i urval

2021

 • Loss of Words and End of Worlds: Transitions and Troubles of Travel Writing, i Literature and the Making of the World: Languages, Practices and Forms, red. Stefan Helgesson, Annika Mörte Alling och Helena Bodin. New York: Bloomsbury Publishing. (granskat, slutinlämnat och i produktion)

2020

 • Notes on the Location of Happiness. Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research. Publicerad online som Advanced Access i december 2020, i tryck nr 2, 2021.

 • The Shimmer and Shade of Gold. Stockholm: Max Ström förlag.

 • Guld – dess dunkla glans. [översättning] Stockholm: Max Ström förlag.

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2008

2007

Anette Nyqvist List of Publications (102 Kb)

Aktuell undervisning

2020

 • Avancerad nivå. Masterutbildning, Writing Anthropology Workshop Series. Kursansvarig och föreläsare. HT.

2017

 • Avancerad nivå. Masterutbildning, Individual Tutorial, workshop för skrivande av abstracts. HT.
 • Avancerad nivå. Forskarutbildning. Doktorandhandledning. Delat huvudhandledarskap (sedan VT 2017 – forts).
 • Avancerad nivå. Forskarutbildning. Examinator av läskurs Antropologiska skrivgenrer. HT.
 • Avancerad nivå. Masterutbildning, Writing Anthropology Workshop Series. Kursansvarig och föreläsare. VT.
 • Avancerad nivå. Masterutbildning, Anthropological Perspectives on Organizations, 7,5 hp. Del av kurs: föreläsare, seminarieledare. VT.

Handledning av doktorander:

 • Huvudhandledare för Elin Linder (antagen 2019)

 • Huvudhandledare för Kajsa Rudberg (sedan 2017).

 • Bihandledare för Darcy Pan (disputerade 2016).
 • Lokal handledare under fältarbete (2017/2018) för Angela Vandenbroek, Binghamton University, USA.

2015

 • Avancerad nivå. Masterutbildning, Writing Anthropology Workshop Series. Utveckling av ny kurs och undervisningsform, kursansvarig och föreläsare. VT.
 • Avancerad nivå. Masterutbildning, samordnare och kursansvarig för kursen Master Thesis. VT.
 • Avancerad nivå. Masterutbildning, Anthropological Perspectives on Organizations, 7,5 hp. Del av kurs: föreläsare, seminarieledare, betygssättning. VT.

2014

 • Avancerad nivå. Masterutbildning, Writing Anthropology Workshop Series. Utveckling av ny kurs och undervisningsform, kursansvarig, föreläsare och seminarieledare. HT.
 • Avancerad nivå. Masterutbildning, samordnare och kursansvarig för kursen Individual tutorial. HT.
 • Biträdande handledare för en doktorand (sedan HT 2014 - fortsatt).
 • Grundnivå. Socialantropologi III, Current Anthropological Debates, 7,5 hp. Kursansvarig, föreläsare, seminarieledare, betygssättning och examination. VT.
 • Avancerad nivå. Masterutbildning, Anthropological Perspectives on Organizations, 7,5 hp. Del av kurs: föreläsare, seminarieledare, betygssättning. VT.

Forskningsanslag

2021

 • Stipendium beviljats av Magnus Bergvalls stiftelse för tryckbidrag av populärvetenskaplig bok med projekt inom ramen för World Literature: Cosmopolitan and Vernacular Dynamics.

2020

 • Stipendium beviljats av Åke Wibergs stiftelse för tryckbidrag av populärvetenskaplig bok med projekt inom ramen för World Literature: Cosmopolitan and Vernacular Dynamics.
 • Kopieringsstipendium från Läromedelsförfattarnas stipendienämnd.

2018

 • Stipendium tilldelats av Sveriges författarförbund.

2016

 • Forms of Ethics, Shapes of Finance: Ethnographic Explorations of the Limits of Contemporary Capital, inbjuden gästforskare med eget delprojekt i detta stora forskningsprogram finansierat av Norska Forskningsrådet. Projektledare är Knut Christian Myhre, Universitetet i Oslo. Forskningsprogrammet fokuserar på världens största statliga investeringsfond: Norges så kallade Oljefond.

2015

Forskarnätverk

 • Oikos. Working group at Institute for Public Knowledge (IPK), NYU
 • Craft of Ethnography. Working group at Institute for Public Knowledge (IPK), NYU
 • Social Rights Workshop at Columbia University
 • Anthropology of Mining Research Network
 • Association of the Anthropology of Policy, ASAP
 • Critical Finance Studies
 • Illegal Hunting Research Network
 • Sustainable Investment Research Network

Konferens- workshopdeltagande

2021

 • ”Global Foresight Research workshop.” Workshop inom Global Foresight: Governance and the Making of Geo-Cultural Scenarios, via zoom pga pandemin, 12 januari.

2020

 • ”Textmöte.” Workshop inom World Literature: Cosmopolitan and Vernacular Dynamics, via zoom pga pandemin, 27 november.

 • ”Textmöte.” Workshop inom Global Foresight: Governance and the Making of Geo-Cultural Scenarios, via zoom pga pandemin, 25 november.

 • Forskningsprogram-konferens. World Literature: Cosmopolitan and Vernacular Dynamics, Ersta konferens, Stockholm, 15-16 oktober.

 • ”Textmöte.” Workshop inom Global Foresight: Governance and the Making of Geo-Cultural Scenarios, via zoom pga pandemin, 1 oktober.

 • Textverkstad med Magnus Linton. Aktiv deltagare. Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet, 11 september.

 • ”Textmöte.” Workshop inom Global Foresight: Governance and the Making of Geo-Cultural Scenarios, via zoom pga pandemin, 31 augusti.

 • Kickoff för/med Socialantropologiska institutionen. Heldagsseminarium organiserat tillsammans med Johan Lindquist. Eatery, Stockholm, 27 augusti.

 • Forskningsprogram workshop. World Literature: Cosmopolitan and Vernacular Dynamics, program-workshop, via zoom pga pandemin, 11 maj.
 • ”Research workshop.” Global Foresight: Governance and the Making of Geo-Cultural Scenarios, via zoom pga pandemin, 21 och 24 april.
 • ”Worldmaking workshop.” Textmöte inom World Literature: Cosmopolitan and Vernacular Dynamics. Stockholms universitet, 27 februari.
 • ”Research workshop.” Global Foresight: Governance and the Making of Geo-Cultural Scenarios. Score, Stockholms universitet, 5-6 februari.

2019

 • “On the cables and coils of contemporary financial trading.” Presentation vid Logistics: Re-thinking Economies of Circulation, Stockholm Anthropology Roundtable Stockholms universitet, 9-10 oktober.

 • ”The Shimmer and Shade of Gold: the project, the book, the collaboration.” Presenterat vid FESA/SENKU forskarseminarium på Universitetet i Oslo och Historisk museum. Oslo, 26 september.

 • ”Worldmaking workshop.” Textmöte inom World Literature: Cosmopolitan and Vernacular Dynamics. Stockholms universitet, 26 augusti.

 • Forskningsprogram workshop. World Literature: Cosmopolitan and Vernacular Dynamics, program-workshop, Stockholms universitet, 11-12 april.

 • ”Research workshop.” Global Foresight: Governance and the Making of Geo-Cultural Scenarios. Uppsala, 13 mars.

2018

 • ”Notes on the scope of foresight in finance” presenterat vid Global Foresight Projekt Workshop: “Varieties of Anticipatory Knowledge and Organizational Domains,” Sciences Po, Paris. 21-23 februari.
 • Cosmopolitan and Vernacular Dynamics in World Literatures, programmets fjärde workshop, Thoresta Herrgård, 7-9 februari.

2017

 • Aktiv deltagare vid ”Collaborate Workshop: The Norwegian Pension Fund Global and Its Public” 1a workshopen som forskare i projektet Forms of Ethics, Shapes of Finance: Ethnographic Explorations of the Limits of Contemporary Capital. University of Oslo (UiO), Oslo. 14-15 december.
 • Inbjuden panel opponent för Screen-level Bureaucracy: Organizational Encounters in the Digital World, organiserad av Kelly McKowen vid AAA konferensen (American Anthropological Association) i Washingtom, DC, 2 december.
 • ”Research workshop.” Global Foresight: Governance and the Making of Geo-Cultural Scenarios. 6:e projektmötet. Washington, DC. 1 december.
 • Ordförande och medarrangör (med C. Garsten) för Future Matters: Anticipatory Knowledge and Scenario-Modeling vid AAA konferensen (American Anthropological Association) i Washington, DC, 30 november.
 • Inbjuden senior mentor vid ASAP (Association for the Anthropology of Policy) Emerging Scholars Mentoring Session vid AAA konferensen (American Anthropological Association) i Washington, DC, 30 november.
 • ”Research workshop.” Global Foresight: Governance and the Making of Geo-Cultural Scenarios. 5:e projektmötet. Stockholm. 29 september.
 • Presentation av text “The Materiality and Organization of Gold” vid Matter and Organisation, Organisers: Hannah Knox and Penny Harvey. Annual International Ethnography Symposium, Manchester 29 augusti-1 september.
 • Aktivt deltagande med texten ”Gold. Kenya-India” vid 3-dagars workshop i Advanced Narrative med Tim Cahill. Book Passage Travel Writers’ Conference, Corte Madera, CA. 11-13 augusti.
 • Presentation av kapitel ”The Travelling Story of Pettersson in the Pacific” vid Book Passage Travel Writers’ Conference, Corte Madera, CA. 11-13 augusti.
 • ”Chains of Value.” Social Studies of Finance nätverkskonferens, inbjuden deltagare, The University of Edinburgh, 4-5 maj.
 • ”Writing workshop.” Global Foresight: Governance and the Making of Geo-cultural Scenarios. 4e projektmötet. Siena, Italien. 23-29 april.
 • ”Initierings-workshop.” Vernacular Crime Narratives, Cosmopolitan Mediascapes, VCNCM. Engelska institutionen, Stockholms universitet, 20-22 mars.
 • ”Worldmaking workshop.” Textmöte inom World Literature: Cosmopolitan and Vernacular Dynamics. Engelska institutionen, Stockholms universitet. 10 februari.

2016

 • “Conceptual workshop.” Global Foresight: Anticipatory Governance and the Making of Geo-cultural Scenarios. 3:e projektmötet. Institute for Public Knowledge, NYU, New York. 14-15 november.
 • ”The Many Faces of Gold”. Presentation vid Objects and Images: Anthropological Perspectives on Materiality and Visuality, Stockholm Anthropology Roundtable, Stockholms universitet, 6-7 oktober.
 • ”World Literatures: Scales of Reading.” Andra workshopen inom programmet World Literature: Cosmopolitan and Vernacular Dynamics. Uppsala universitet. 15-16 september.
 • ”Invigning och workshop.” Global Foresight: Anticipatory governance and the making of geo-cultural scenarios. Stockholms universitet. 18-19 augusti.
 • Global Money: Past, Present, and Future of the Global Monetary System. The Committee of Global Thought (CGT), Columbia University, invited participant, 25 april.
 • Critical Studies of Derivative Capitalism. IPK, NYU, invited participant, 21-24 april.
 • Shaping the Future of Responsible Investment: PRI 10 year anniversary conference. UN PRI, invited participant, New York, 14 april.
 • Beyond Neoliberalism: Social Justice after the Welfare State. Heyman Center for the Humanities, Columbia University, invited participant, New York, 2 april.
 • The Future of Banking. LMHQ, New York, 22 februari.
 • Global Foresight: Anticipatory Governance and the Making of Geo-cultural Scenarios. 1st programme meeting. Institute for Public Knowledge, New York, 8 februari.

2015

 • Risky business, risky investments. RI Americas 7th annual Conference. Bloomberg New York, 8-9 december.
 • Investment Treaty Reform: Shaping Economic Governance in the Era of Sustainable Development. Columbia Center on Sustainable Investment, Columbia University, 10-11 november.
 • The Global History of Capitalism, Fordham University, New York, 5 november 5
 • Deltagande vid workshop ”Contours of Critical Finance Studies.” Institute for Public Knowledge, New York University, New York, 2 oktober.
 • Deltagande vid ”Symposium: Ethnography Meets Journalism.” Institute for Public Knowledge, New York University, New York, 21 september.
 • Deltagande vid workshop ”Social Justice after the Welfare State.” Columbia University, New York, 18 september.
 • Deltagande vid konferens ”Financial Reform After the Crisis.” Institute for Public Knowledge, New York University, New York, 18 september.
 • ”Mining Encounters. Extractive industries in an overheated world”. The Overheating Project. Socialantropologiska institutionen, Oslo Universitet. Inbjuden som diskussant. 27-29 april.
 • “Insights from being external evaluator of Formas”. Presentation vid workshop för expertpanel-ordföranden. Formas, Stockholm 22 april.

2014

 • ”Imagining the South Seas in Mid-Twentieth Century Sweden”. Presentation vid Executive Panel: Writing Europe and Diaspora: Engaging with Anthropology’s Interlocutors, organiserad av Helena Wulff och Deborah Reed-Danahay vid AAA konferensen (American Anthropological Association) i Washington, DC, 3-7 december. 
 • ”The Role of Travel Literature in the Production of Paradise”. Presentation vid panelen Writing across Borders: Textual Mediation and Collaboration in an Interconnected World, organiserad av Helena Wulff och Pál Nyíri vid EASA (European Association for Social Anthropology) i Tallin, Estland, 31 juli-3 augusti.
 • ”Illegal hunting in Sweden. Experiences from research at The Swedish National Council for Crime Prevention”. Presentation vid Research Workshop on Illegal Hunting, internationell expert-workshop organiserad av SLU, men hållen vid Köpenhamns universitet, 16-17 juni.
 • ”Den författande forskarens röst”. Presentation av bok-kapitel vid workshop på GRI, Göteborgs universitet, 27 maj.
 • ”Samverkan som påverkansverktyg för institutionella ägare”. Presentation vid panelen Exploring Collaborative Economies, organiserad av Anette Nyqvist och Susann Ullberg vid SANT konferensen (Sveriges antropologers förbund), Linköpings universitet, 3-5 april.

Styrelseuppdrag

 • Medlem i styrelsen för Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet.

Förtroendeuppdrag

2021

 • Invald som ordinarie medlem i Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Stockholms universitet för mandatperioden 2021-2023

2020

 • Ledamot i betygsnämnden för Erik Lønnes avhandling och disputation, NTNU, Trondheim, Norge. Från november.

 • Ledamot i betygsnämnden för Angela VandenBroeks avhandling och disputation. State University of New York, Binghamton, NY, USA. Från oktober.

 • Ställföreträdande prefekt, Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet. Från 1 augusti.

2017

 • Sakkunnig granskare för PoLAR, december
 • Ledamot i betygsnämnden vid Patrik Cras disputation, SLU, Uppsala 26 september.
 • Ordförande vid Jannete Hentatis disputation, Stockholms universitet, 8 september.
 • Medlem av forskningsrådet för forskningsprogrammet Forms of Ethics, Shapes of Finance: Ethnographic Explorations of the Limits of Contemporary Capital. Oslo Universitet, Norge.

2016

 • Extern granskare av befordran till docentur/lektorat vid Department of Anthropology, State University of New York, Binghamton, USA.
 • Sakkunnig granskare för PoLar.
 • Expertgranskare av forskningsansökningar till Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

2015

 • Studierektor för avancerad nivå och forskarutbildning, Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet (tom juni).
 • Koordinator av MFS stipendier för Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet (tom juni).
 • Ansvarig för forskarseminarieserien (med Asta Vonderau) Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet (VT).
 • Opponent och extern bedömare av doktorsavhandling vid Socialantropologiska institutionen, Oslo Universitet.

2014

 • Opponent och extern bedömare av doktorsavhandling vid Socialantropologiska institutionen, Oslo Universitet.

Konsultuppdrag

 • Kontrakterad som extern oberoende observatör av Formas’ expertpaneler 2014. Stockholm, september-oktober 2014.

Redaktionella uppdrag

 • Krönikeredaktör och ansvarig för ASAP’s krönikeutrymme i Anthropology News, AAA, USA (tom december 2014).
 • Redaktör för Score’s rapportserie (med Martin Gustavsson), Score (Stockholm Center for Organizational Research), Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm (tom december 2014).

Föreläsningar, seminarier, undervisning

2020

 • Reach out! [Nå ut!] Forskarseminarium Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet. 23 november.

2019

 • ”The Shimmer and Shade of Gold: the project, the book, the collaboration.” Presenterat vid forskarseminarium, Score, Stockholms universitet. 12 december.
 • ”The Shimmer and Shade of Gold: the project, the book, the collaboration.” Presenterat vid forskarseminarium, Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet. 9 december.

2016

 • “Opening the Orange Envelope”. Öppen föreläsning vid Högskolan i Oslo. 7 september.

 • “Organizational Anthropology. Ethnographies of organization and at workplaces”. Seminarium vid Kvalitativt Metodforum, Senter for profesjonsstudier, Högskolan i Oslo. 7 september.

 • “Ethnography: Organizational and workplace fieldwork”. Föreläsning på masterkursen Strategies for Social and Cultural Analysis. Department of Social and Cultural Analysis, New York University. 21 mars.

2015

 • ”Antropologiska metoder”. Föreläsning, praktisk övning och seminarium inom ramen för OSMP, IFL Executive Education, Handelshögskolan i Stockholm. 3 mars.

2014

 • ”The Ethnographic Study of Media Production. Insights from Organizational Anthropology”. Föreläsning på kursen Media Studies: Keywords for the Present. Production. Department of Media Studies, Stockholm University. 18 december.
 • “Cultures of Finance and Institutional Investors”. Seminarium på Department of Social and Cultural Analysis, NYU, NY. 1 december.
 • ”Antropologiska metoder”. Föreläsning, praktisk övning och seminarium inom ramen för OSMP, IFL Executive Education, Handelshögskolan i Stockholm. 4 september.
 • ”Antropologiska metoder”. Föreläsning, praktisk övning och seminarium inom ramen för OSMP, IFL Executive Education, Handelshögskolan i Stockholm. 6 mars.

Samverkan med det omgivande samhället

2017

 • Medlem i Författarförbundets arbetsgrupp Sanning och Stil, med syfte att främja akademikers samverkansuppdrag samt sakprosans roll i samhällsdebatten.

Media

2021

 • ”Guldets historia”, radioreportage och intervju om arbetet med Guld – dess dunkla glans, i Vetenskapsradion historia, P1, Sveriges Radio. Sändes första gången 9 februari.
 • ”På jakt med guldgrävarna”, reportage och intervju om arbetet med Guld – dess dunkla glans, i GPs Två Dagar. Publicerad 23 januari.

2020

 • ”Guld. Från gruva till valv”, reportage och intervju om arbetet med Guld – dess dunkla glans, i Fotografisk Tidskrift #2-3/2020. Publicerad 10 december.

 • ”Boktips inför jul”. Boken Guld – dess dunkla glans som boktips i Stockholms universitets Nyhetsbrev 1 december.

 • ”Guldrush”, reportage om Guld – dess dunkla glans, i DiWeekend publicerad 23 oktober.

 • ”Så köper du hållbart producerade smycken”, intervjuad i DN för artikel publicerad 3 oktober.

 • ”Guldläge i coronatider”, artikel i Fakultetsnytt, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet. Publicerad 21 september.

 • ”Guldläge i coronatider”, intervjuad i artikel på Socialantropologiska institutionens hemsida, Stockholms universitet. Publicerad 4 september

 • ”Populärt att köpa guld i coronatider”, intervjuad i Studio Ett, P1, Sveriges radio. 3 augusti.

2019

 • ”Pensionen sätter allt mer press på unga.” Intervjuad i Dagens ETC, publicerad 2 juli.

2018

2017

 • Intervjuad om pensionssystemet i tidningen Impuls, nummer 7, november 2017 under rubriken ”Ekonomi: Går det att leva på pensionen?”
 • Intervjuad om guld-projektet i Holländska fotografitidningen Pf under rubriken: ”Tijd voor vrij werk.” Artikel publicerad online 27 mars: https://www.pf.nl/tijd-vrij-werk-susanne-walstrom/

Föreläsningar

2015

 • ”Organisationsantropologiska perspektiv på pensioner”. Föreläsning vid SULFs medlemsmöte, 26 mars.

Information från tidigare år finns att läsa i Socialantropologiska institutionen årsskrifter.