Telefon: 08-16 32 02
E-post: eva-maria.hardtmann@socant.su.se
Rum: B650
Mottagningstid: enligt överenskommelse

Eva-Maria Hardtmann är docent i socialantropologi. Hennes forskningsområden är sociala rörelser, aktivism, transnationalism, genus och maktförhållanden. Geografiskt är hon specialiserad på Sydasien, främst Indien och Nepal, men har även bedrivit fältarbete bland aktivister i Japan och på World Social Forum i Brasilien och Kenya.

Hardtmanns senaste forskningsprojektet fokuserade på den vardagliga praktiken och det lokala arbetet att skapa och upprätthålla transnationella nätverk bland aktivister i globala rättviserörelsen. Hennes utgångspunkt var aktivister i Sydasien och de relationer de skapade på World Social Forum. Syftet var att bidra till en bättre förståelse för processer då aktivister i rörelser, som involverar olika kategorier av människor med olika fokus, och med bas i olika delar av världen skapar nätverk mellan sina respektive rörelser. Å andra sidan var det också ett försök att förstå komplexa interna maktrelationer. Genom att följa och dokumentera det dagliga arbetet bland aktivister i Sydasien och Japan ville studien bidra med ett etnografiskt exempel på det som brukar benämnas alternativ globalisering. Forskningen finansierades av Riksbankens Jubileumsfond och resulterade i boken South Asian Activists in the Global Justice Movement (2017).

I tidigare forskning har Hardtmann främst koncentrerat sig på dalitrörelsen, en transnationell rörelse med bas i Indien. Hennes fältarbete utfördes då främst i norra Indien men också bland daliter som emigrerat till England.

Hardtmann har ingått i referensgruppen för projektet ’Outlook in Civil Society’, ett samarbete mellan Uppsala Centre for Sustainable Development, SIDA och Dag Hammarskjöld Foundation. Hon har varit ledamot i styrelsen för SASNET (Swedish South Asian Studies Network) och samordnare för SARI (Stockholm Anthropological Research on India, ett nätverk av forskare med inriktning på Indien, vid Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet), ledamot i styrelsen för SSAG (Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi), ledamot i styrelsen för Forum för feministisk forskning, vid Centrum för genusstudier, Stockholms Universitet, samt ledamot i styrelsen vid Socialantropologiska institutionen, Stockolms Universitet.

Populärvetenskap

Hardtmann har i samarbete med Indiska Biblioteket i Sverige, en indisk litteraturvetare, en indisk konstnär och svenska översättare varit redaktör för två svenska populärvetenskapliga böcker om daliter (så-kallat oberörbara) i Indien. I den ena av dessa böcker, ”Berättelsen på min rygg” har skönlitterära texter av daliter blivit översatta till svenska. I den andra volymen ”Detta land som aldrig var vår moder” har svenska översättare och poeter tolkat dalitpoesi och volymen har illustrationer av den indiske konstnären Savi Sawarkar.

Utvalda publikationer

2017

 • South Asian Activists in the Global Justice Movement. New Delhi: Oxford University Press.

2016

 • “Transnational Dalit Feminists In Between the Indian State, UN and the Global Justice Movement”. I Kenneth Bo Nielsen och Alf Gunvald Nilsen (red.), Social Movements and the State in India. London: Palgrave Macmillan.
 • Hardtmann, Eva-Maria, Vincent Manoharan, Urmila Devi, Sabrina Francis and Jussi Eskola. ‘A Dialogical Writing Experiment between Scholars, Activists and Activists/Scholars: The Tensions and Joy of Writing Together’. I Helena Wulff (red.), The Anthropologist as Writer, Chicago: University of Chicago Press.

2012

 • ‘Introduction. Social movements in a neoliberal era: Ethnographies of local activists in transnational networks’. I Heidi Moksnes and Mia Melin (red.), Global Civil Society: Shifting Powers in a Shifting World, Uppsala: Uppsala University, CSD.

2008

 • The Dalit Movement in India: Local Practices, Global Connections. New Delhi: Oxford University Press (Reprinted in paperback, sixth edition, 2013).

2005

 • “Les Dalits Indiens sont Soudainement Partout! La création de nouveaux réseaux internationaux alternatifs”. I Anthropologie et Sociétés, vol. 29, no 3, 2005: 97-122.
 • “Daliterna i den globala rättviserörelsen: Buddhism och socialism på Internet”. Chakra nr. 3.

2003

 • “Our Fury is Burning”: From Local Practice to Global Connections in the Dalit Movement. Stockholm: Stockholm Studies in Social Anthropology, vol. 54.

2002

 • “In Touch with Politics: Three Individuals in the Midst of the Dalit Movement”. I Eva Poluha and Mona Rosendahl (red): Contesting ‘Good’ Governance: Crosscultural Perspectives on Representation , Accountability and Public Space. London and New York: Routledge Curzon.

2001

 • ”Motståndsrörelse mot kastväsendet: glimtar från Indien och England”. I Ulf Hannerz, red. Flera fält i ett - Socialantropologer om translokala fältstudier. Stockholm: Carlssons.

Populärvetenskap 2006

 • Hardtmann, Eva-Maria och Vimal Thorat i samarbete med Tomas Löfström och Birgitta Wallin (red.). Berättelsen på min rygg. Indiens daliter i uppror mot kastsystemet. Stockholm: Ordfront.
 • Hardtmann, Eva-Maria och Vimal Thorat i samarbete med Tomas Löfström och Birgitta Wallin (red.). Detta land som aldrig var vår moder. Dikter av indiska dalitpoeter och bilder av Savi Sawarkar. Stockholm: Tranan.