Eva-Maria Hardtmann

Telefon: 08-16 32 02
E-post: eva-maria.hardtmann@socant.su.se
Rum: B650
Mottagningstid: enligt överenskommelse

Eva-Maria Hardtmann är docent i socialantropologi. Hon är universitetslektor och studierektor för masterprogrammet och forskarutbildningen vid institutionen. Hennes forskningsområden inkluderar sociala rörelser, medborgarskap, transnationalism, genus och maktrelationer. Geografiskt har hon varit specialiserad på Sydasien, huvudsakligen Indien och Nepal.

I sitt nuvarande projekt studerar Hardtmann rörelsen för att avskaffa fängelsesystemet (”prison abolition movement”) i USA. I fokus står två generationer av frigivna kvinnor som är aktiva i transregionala nätverk i New York, Louisana och Kalifornien. Studien följer aktivisterna för att få en inblick i deras syn på samhället, staten och marknadsekonomi, men också för att förstå hur erfarenheter i vardagslivet får betydelse för deras aktivism, och omvänt hur aktivismen tar sig uttryck i vardagslivet. I studien finns en komponent av jämförelse med rörelsen i de nordiska länderna (främst Sverige och Norge) då den var som mest aktiv under 1960-1980-talet, men också med liknande aktivism bland frigivna kvinnor i dagens Sverige. Projektet bygger huvudsakligen på etnografiskt fältarbete och deltagande observation, men inkluderar också arkivmaterial och självbiografier av kvinnor i nätverken. Studien befinner sig i skärningspunkten mellan forsking kring sociala rörelser, fängelsestudier och genusstudier och är tänkt att lämna bidrag till dessa forskningsfält.

I sitt förra projekt, finansierat av Riksbanken Jubileumsfond, följde Hardtmann aktivister i utvalda nätverk i Sydasien och Japan. Hon fokuserade på den vardagliga praktiken och det lokala arbetet att skapa och upprätthålla transnationella nätverk bland aktivister i globala rättviserörelsen. Projektet inkluderade fältarbete på World Social Forum i Indien, Brasilien och Kenya. Syftet var att bidra till en bättre förståelse för processer då aktivister i rörelser, som involverar olika kategorier av människor med olika fokus, och med bas i olika delar av världen skapar nätverk mellan sina respektive rörelser. Projektet var också ett försök att förstå komplexa interna maktrelationer. Forskningen resulterade i monografin South Asian Activists in the Global Justice Movement (OUP 2017).

I tidigare forskning, också finansierad av Riksbankens Jubileumsfond, har Hardtmann koncentrerat sig på dalitrörelsen, en transnationell rörelse med bas i Indien. Hennes fältarbete utfördes då främst i norra Indien men också bland daliter som emigrerat till England. Forskningen resulterade i monografin Dalit Movement in India: Local Practices, Global Connections (OUP 2013 [2009]).

Undervisning 2021

 • SAM226, Key Themes in Social Anthropology (master level), lecturer and course coordinator, 15 credits
 • SAM250, Political Matters in Anthropological Perspective (master level), lecturer and course coordinator 7,5 credits
 • SAM214, Individual tutorial (master level, theoretical preparation for master thesis), supervision and course coordinator 7,5 credits
 • SAM212, Master thesis, supervision and course coordinator, 30 credits
 • PhD thesis, supervision

Styrelseuppdrag

Hardtmann är ordinarie ledamot i institutionsstyrelsen vid Socialantropologiska institutionen, Stockolms Universitet. Hon har ingått i referensgruppen för projektet ’Outlook in Civil Society’, ett samarbete mellan Uppsala Centre for Sustainable Development, SIDA och Dag Hammarskjöld Foundation. Hon har varit ledamot i styrelsen för SASNET (Swedish South Asian Studies Network, Lunds universitet) och samordnare för SARI (Stockholm Anthropological Research on India), ledamot i styrelsen för SSAG (Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi, Stockholms universitet) och ledamot i styrelsen för Forum för feministisk forskning, vid Centrum för genusstudier, Stockholms Universitet.

Utvalda publikationer

2021

 • Hardtmann, Eva-Maria. (forthcoming, in press).  “Dalit Activism and Transnational Mobilization”. In Jules Naudet and Surinder S. Jodhka (eds), The Oxford Handbook of Caste, New Delhi: Oxford University Press.

2017

 • South Asian Activists in the Global Justice Movement. New Delhi: Oxford University Press.

2016

 • “Transnational Dalit Feminists In Between the Indian State, UN and the Global Justice Movement”. I Kenneth Bo Nielsen och Alf Gunvald Nilsen (red.), Social Movements and the State in India. London: Palgrave Macmillan.
 • Hardtmann, Eva-Maria, Vincent Manoharan, Urmila Devi, Sabrina Francis and Jussi Eskola. ‘A Dialogical Writing Experiment between Scholars, Activists and Activists/Scholars: The Tensions and Joy of Writing Together’. I Helena Wulff (red.), The Anthropologist as Writer, Chicago: University of Chicago Press.

2012

 • ‘Introduction. Social movements in a neoliberal era: Ethnographies of local activists in transnational networks’. I Heidi Moksnes and Mia Melin (red.), Global Civil Society: Shifting Powers in a Shifting World, Uppsala: Uppsala University, CSD.

2008

 • The Dalit Movement in India: Local Practices, Global Connections. New Delhi: Oxford University Press (Reprinted in paperback, sixth edition, 2013).

2005

 • “Les Dalits Indiens sont Soudainement Partout! La création de nouveaux réseaux internationaux alternatifs”. I Anthropologie et Sociétés, vol. 29, no 3, 2005: 97-122.
 • “Daliterna i den globala rättviserörelsen: Buddhism och socialism på Internet”. Chakra nr. 3.

2003

 • “Our Fury is Burning”: From Local Practice to Global Connections in the Dalit Movement. Stockholm: Stockholm Studies in Social Anthropology, vol. 54.

2002

 • “In Touch with Politics: Three Individuals in the Midst of the Dalit Movement”. I Eva Poluha and Mona Rosendahl (red): Contesting ‘Good’ Governance: Crosscultural Perspectives on Representation , Accountability and Public Space. London and New York: Routledge Curzon.

2001

 • ”Motståndsrörelse mot kastväsendet: glimtar från Indien och England”. I Ulf Hannerz, red. Flera fält i ett - Socialantropologer om translokala fältstudier. Stockholm: Carlssons.

Populärvetenskap

Hardtmann har i samarbete med Indiska Biblioteket i Sverige varit redaktör för två svenska populärvetenskapliga böcker om daliter (så-kallat oberörbara) i Indien. I den ena av dessa böcker, ”Berättelsen på min rygg” har skönlitterära texter av daliter blivit översatta till svenska. I den andra volymen ”Detta land som aldrig var vår moder” har svenska översättare och poeter tolkat dalitpoesi och volymen har illustrationer av den indiske konstnären Savi Sawarkar.

2006

 • Hardtmann, Eva-Maria och Vimal Thorat i samarbete med Tomas Löfström och Birgitta Wallin (red.). Berättelsen på min rygg. Indiens daliter i uppror mot kastsystemet. Stockholm: Ordfront.
 • Hardtmann, Eva-Maria och Vimal Thorat i samarbete med Tomas Löfström och Birgitta Wallin (red.). Detta land som aldrig var vår moder. Dikter av indiska dalitpoeter och bilder av Savi Sawarkar. Stockholm: Tranan.