Gunilla Bjerén
Gunilla Bjerén

Telefon: 073 394 1608
E-post: Gunilla.Bjeren@socant.su.se 
Rum: B604

Professor em i genusvetenskap
Docent i socialantropologi

Mitt forskarliv började 1965 i Etiopien då jag var anställd som volontär i den första svenska fredskårsgruppen för att göra sociala utredningar vid Institute of Building Technology i Addis Abeba. Därefter fortsatte jag, 1967 med att skriva min kandidatuppsats om elever som hoppar av grundskolan i Makelle, Tigray, Etiopien. Mellan 1972 och 1986 (med flertalet avbrott) arbetade jag på min doktorsavhandling i sociologi om urban migration till Shashemene, Shoa, Etiopien. Sedan 2008 har jag återvänt till etiopienforskningen genom en studie som följer upp de förändringar som skett i Shashemene mellan 1973 och 2008.

I perioder mellan 1976 och 1996 var jag engagerad i en rad forskningsprojekt i Torsby kommun i norra Värmland. Fokus låg på kön och social förändring. Inom ramen för värmlandsstudien gjorde jag ett kortare fältarbete i staden i Libby, Montana, USA, för att vidga perspektivet till den globala världen av skogbruk och migration.

Forskningsprojektet Changing Ethiopia.

Forskningsintressen

Biografi och historia, migration, genus, intersektonalitet/stratifiering, livshistoriestudier, metodik - samspelet mellan kvantitativa och kvalitativa studier, reflexivitet, glesbygdsforskning (Sverige), urbanstudier (Afrika).

Geografiska områden

Etiopien, svenska skogsområden, Montanas inland, Chiles skogsområden.

Akademiska examen och utnämningar

 • Fil. kand Stockholms universitet, 1969 (statistik, statsvetenskap, sociologi, socialantropologi)
 • MA African Studies, School of Oriental and African Studies, 1970
 • FD. Stockholms universitet, sociologi, 1986
 • Forskarassistent, Stockholms universitet, demografi, 1986-1991
 • Universitetslektor, Stockholms universitet, kvinnoforskning/genusvetenskap, 1991-2009
 • Docent, Stockholms universitet, socialantropologi, 1996
 • Professor, Stockholms universitet, genusstudier, 2009
 • Föreståndare, centrum för kvinnoforskning/genusstudier 1996-2005

Aktuell undervisning

2015

 • Föreläsning ”The use of statistics in qualitative research” på doktorandkursen Ethnographic Research Methods, 12 november.
 • Handledning, kandidatuppsatser i socialantropologi, vårterminen.

2014

 • Handledning, kandidatuppsatser i socialantropologi, vår- och hösttermin.
 • Workshop i tillämpning av Computer Aided Qualitative Analysis: användning av NVivo, december.

Forskarnätverk

Konferenser

2015

2014

 • Medarrangör till konferensen ”Oral history i Sverige, då och nu”, 23-24 oktober. Presenterade ”History and biography in Shashemene, Ethiopia. Oral history in a mixed context”, 23 oktober.

Föreläsningar, seminarier, undervisning

2014 och 2015

Förtroendeuppdrag

2015

 • Medlem av den internationella organisationskommittén för de internationella konferenserna i Ethiopian Studies.
 • Revisor i Sveriges Genusforskarförbund.

2014

Redaktionella uppdrag

2014

Samverkan med omgivande samhället

2015

 • ”Att förstå Etiopien”, föreläsning för Rotary Åkersberga, 20 maj.

Information från tidigare år finns att läsa i Socialantropologiska institutionen årsskrifter.