Forskning

Favela funk – Ways of Being Young in the Urban Peripheries of Rio de Janeiro

Under de senaste årtiondena har brasilianska regeringar valt att prioritera säkerhetsfrågor och ”kriget mot droger”. En vid det här laget välkänd del av det har varit polisens försök att ”rensa upp” i Rio de Janeiros favelas. Favelas är arbetarklassområden där omkring två miljoner av stadens invånare bor och där invånarna är betydligt yngre jämfört med andra delar av staden. De här områdena har i ökande grad militariserats och konflikter mellan gäng, milis och polis utgör en del av vardagen för många favelabor.

I min avhandling studerar jag unga människors liv genom den i Rio de Janeiro enormt populära musik- och dans-stilen baile funk som på ett eller annat sätt engagerar de flesta unga människor som lever i Rio’s favelas. Många av funkens texter är sexuellt explicita eller beskriver gäng- och polisvåld. De texter som anses uppmuntra till våld är förbjudna enligt lag. Varje helg organiseras gigantiska dansfester, bailes, runt omkring i Rio med tio-tusentals besökare. Liksom de flesta andra större sociala evenemang i favelas, finansieras också dessa fester av de lokala gäng som styr här. Bailes är en mötesplats för människor i olika åldrar och är oerhört viktiga ekonomiska och politiska knutpunkter. En närmare avlyssning av funken visar att funk och bailes kretsar kring frågor relaterade till våld, säkerhet, suveränitet och sexualitet. Därför är dessa de mest centrala teman i min analys.

Avhandlingen handlar om hur unga kvinnor och män i en av Rio’s favelas hanterar den sociala och ekonomiska osäkerhet som favelas ofta förknippas med liksom om ungdomars relation till och erfarenheter av den brasilianska staten. Genom omtolkningar av tidigare modeller om ”gäng” illustreras i avhandlingen hur ”gäng” konstrueras både genom hur ”staten” pratar om och agerar i relation till fenomenet samt genom hur favela-invånare betraktar lokala gäng som samtidigt mäktiga, illegala och våldsamma och legitima, önskvärda och eftertraktade. Ungas relation till ”staten” är precis som relationen till ”gänget”, motsägelsefull och komplicerad. Å ena sidan ses staten som en källa till konstant förtryck – inte minst genom ett korrupt rättsystem som diskriminerar favelabor och genom brutalt polisvåld, å andra sidan, förväntar sig unga favelabor – och hoppas på – att staten ska förse dem med utbildning, sjukvård och arbetsmöjligheter. Ytterligare en dimension handlar om hur samma politiker som fördömer och förbjuder funken försöker att vinna ungas röster genom att närma sig unga funkartister i favelas. Funken används för att marknadsföra politik och politiker men också staden Rio de Janeiro.