Heidi Moksnes
Heidi Moksnes

Telefon: 08-674 71 21
E-post: Heidi.Moksnes@socant.su.se
Rum: B686

Heidi Moksnes har en fil kand i socialantropologi och utvecklingsstudier vid Göteborgs universitet och disputerade i socialantropologi vid samma universitet 2003. Hon har därefter varit verksam vid Kollegiet för utvecklingsstudier vid Uppsala universitet, och var 2007-2014 forskare vid Uppsala centrum för hållbar utveckling, Uppsala universitet. Under den perioden ledde hon också med kolleger det nationella forskarnätverket DevNet: The Development Research Network on Nature, Poverty and Power (2008-2012), och det Sida-finansierade projektet Civil Society: Research and Practice in International Development Cooperation (2009-2013) som organiserade årliga internationella konferenser och publikationer.

Forskning

Moksnes har ett övergripande forskningsintresse i hur kollektivt agerande och sociala och politiska subjekt skapas i sammanhang av stark social marginalisering. Hennes forskning rör frågor som identitetspolitik, globaliseringen av diskursen om mänskliga rättigheter, politisk mobilisering inom civilsamhället på lokal och global nivå, speciellt bland ursprungsfolk och fattiga på landsbygd och i städer, och kulturell kontinuitet och förändring bland framförallt höglandsmaya.

Hennes aktuella forskningsprojekt, Leva rättslöst: Odokumenterade migranter och medborgarskapets gränser, som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond, följer papperslösa arbetsmigranter från Latinamerika som bor och arbetar i Stockholmsområdet. Projektet undersöker hur och till vilken grad dessa migranter kan göra sig socialt och politiskt delaktiga i det svenska samhället, i vilket de är faktiska medlemmar men formellt utestängda från och högst sårbara inom.

I två tidigare individuella forskningsprojekt, båda finansierade av Sida/Sarec, har hon undersökt hur ursprungsfolk i Mexiko har format politisk identitet och krav på rättigheter, politiskt deltagande och verkligt medborgarskap. Hennes avhandlingsprojekt fokuserade på en grupp tzotziltalande mayaindianer som var affilierade med det befrielseteologiska katolska stiftet i regionen. Doktorsavhandlingen lades fram 2003 med titeln Mayan Suffering, Mayan Rights: Faith and Citizenship among Catholic Tzotziles in Highland Chiapas, Mexico. Arbetet resulterade också i flera internationellt publicerade artiklar och bokkapitel. Det efterföljande projektet undersökte hur mayabönder som migrerat till staden skapade lokala nätverk som erbjöd socialt, politiskt och ekonomiskt stöd och sätt att utkräva medborgerliga rättigheter från kommunledningen. För dessa två projekt har Moksnes bedrivit mer än 20 månaders fältarbete bland rurala och urbana maya i Chiapas högland i Mexiko, liksom i FN i Geneve för att studera hur ursprungsfolk skapat en gemensam global och politiserad identitet. Tillsammans har de två projekten också bildat grund för monografin Maya Exodus: Indigenous Struggle for Citizenship in Chiapas (University of Oklahoma Press, 2012).

Utvalda publikationer

2016

  • "Papperslösa arbetare och möjligheterna för facklig organisering,” in Irreguljär migration i Sverige: Rättigheter, vardagserfarenheter, motstånd och statliga kategoriseringar, ed. by Maja Sager, Helena Holgersson and Klara Öberg. Göteborg: Daidalos.

2014

2013

2012 

2011

2010

2009

  • “A Human Rights Perspective: Are Some Rights More Important? Introduction,” in Ingrid Karlsson (ed.), Meeting Global Challenges in Research Cooperation. Utsikt mot utveckling, Uppsala, Vol. 32, pp. 155-161.

2008

  • Review of “Mayan Voices for Human Rights: Displaced Catholics in Highland Chiapas” by Christine Kovic, University of Texas Press (2005), in Journal of Latin American Studies, Vol. 40, No. 1, pp. 171-173.

2005

2004

2003

  • Mayan Suffering, Mayan Rights: Faith and Citizenship among Catholic Tzotziles in Highland Chiapas, Mexico. PhD Dissertation, Göteborg University.

2000

  • Review of “La otra palabra: mujeres y violencia en Chiapas, antes y despues de Acteal,” coordinated by Rosalva Aida Hernandez Castillo, CIESAS (1998), in Hispanic American Historical Review, 80:1, February, pp. 195-196.