Helena Wulff
 
 

Telefon: 08-16 26 85
E-post: helena.wulff@socant.su.se
Rum: B624
Mottagningstider: mån 15-17

Forskning

Helena Wulff är professor i socialantropologi vid Stockholms universitet. Hennes forskning rör kommunikation och estetik med bas i ett flertal studier av sociala världar kring litterär produktion, dans och konst. Hon har varit gästprofessor vid University of Illinois at Urbana-Champaign, National University of Singapore, University of Vienna och University of Ulster, och också varit Leverhulme gästprofessor vid University of East London. Hon var ordförande i Sveriges Antropologförbund (SANT). Helena Wulff är redaktör (med Jonathan Skinner) för bokserien ”Dance and Performance Studies” som ges ut av Berghahn Books i Oxford, och medlem av den rådgivande kommittén för tidskrifterna Cultural Sociology, Social Anthropology, Culture Unbound, Anthropological Journal of European Cultures och Slovenský Národopis/Slovak Ethnology. Hon var Editor-in-Chief (med Dorle Dracklé) för Social Anthropology/Anthropologie Sociale, det europeiska antropologförbundets tidskrift (EASA), och vice ordförande i EASA.

Bland Helena Wulff´s publikationer märks monografierna Ballet across Borders: Career and Culture in the World of Dancers (1998, nytryck 2001, Berg/Bloomsbury) och Dancing at the Crossroads: Memory and Mobility in Ireland (2007, Berghahn), volymerna The Emotions: A Cultural Reader (editor, 2007, Berg/Bloomsbury) och Youth Cultures: A Cross-Cultural Perspective (redaktör med Vered Amit-Talai, Routledge, 1995), New Technologies at Work: People, Screens and Social Virtuality (redaktör med Christina Garsten, 2003, Berg/Bloomsbury), och Ethnographic Practice in the Present (redaktör med Marit Melhuus och Jon P. Mitchell, 2010, Berghahn). Hon har publicerat artiklar i tidskrifter som Body & Society, Identities, Ethnography, Anthropological Journal of European Cultures och Ethnologie française. Hon har skrivit bokkapitel för många redigerade volymer, och artiklar för ett antal encyklopedier. Med utgångspunkt i sin forskning skriver hon också ibland populära artiklar för tidningar och magasin i Sverige och Storbritannien.

Helena Wulffs tidiga forskning var inriktad på ungdomskultur och etnicitet, men nu omfattar hennes särskilda kompetens expressiv kultur (dans, konst, bilder, text) i ett transnationellt perspektiv, visuell kultur, känslor och medier, och också antropologisk metod. Hon har gjort fältstudier i Stockholm, London, New York, Frankfurt-am-Main och på Irland (framför allt Dublin). Hennes nuvarande forskning är inriktad på skrivande och litteratur som kulturell process och form med fokus på samtida irländska författare. Med utgångspunkt i sin forskning, undervisar hon kurser i Mediernas antropologi, Visuell kultur, Kulturell formlära, Kommunikation och estetik, Antropologiska skrivgenrer och Antropologisk metod.

Läs mer om Wulffs forskningsprojekt: Helena Wulff's current research April 2016 (160 Kb)

Helena Wulff intervjuas av Jenny Lindblad om antropologiskt skrivande för Cultural Anthropology's AnthroPod serie med fokus på skrivrutiner, skrivkramp, olika genrer och skillnader mellan att skriva för en akademisk och en bredare publik. 1 mars 2016. Lyssna här: http://www.culanth.org/fieldsights/811-helena-wulff-on-writing-anthropology

Helena Wulff föreläser om ”Telling the Truth through Irish Fiction: Anthropology and the Literary Imagination,” Tallinn University, 25 mars 2015. Se mer: https://vimeo.com/123831617

Utvalda publikationer

2016

2015

 • “Jazz i Ghana: Musik som kosmopolitism,” in Kulturella Perspektiv, 2(24): 34-38.
 • “In Favour of Flexible Forms: Multi-Sited Fieldwork,” in Forum: Re-thinking Euro-Anthropology. Social Anthropology, 23(3): 355-357.
 • “The Pains and Peaks of Being a Ballerina in London,” in Ilana Gershon (ed.),
  A World of Work: Imagined Manuals for Real Jobs. Ithaca: Cornell University Press.
 • “Ireland in the World, the World in Ireland”, American Anthropologist, 117(1): 142-143.
 • “Dance, Anthropology of,” in James D. Wright (ed-in-chief), International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, 2nd edition, Vol. 5. Oxford: Elsevier, pp. 666-670.

2014

 • “Anthropologist in the Irish Literary World: Reflexivity through Studying Sideways”, in Thomas Hylland Eriksen, Christina Garsten and Shalini Randeria (eds.). Anthropology Now and Next: Essays in Honor of Ulf Hannerz. New York: Berghahn, pp. 147-161.
 • Review of Nordic Dance Spaces: Practicing and Imagining a Region edited by Karen Vedel and Petri Hoppu, Nordic Journal of Dance 5(2): 50-51.
 • Review of Multi-Sited Ethnography: Problems and Possibilities in the Translocation of Research Methods edited by Simon Coleman and Pauline von Hellermann, American Anthropologist 116(1): 198-199.
 • Review of Moving subjects, moving objects: transnationalism, cultural productions and emotions edited by Maruška Svašek, for Journal of the Royal Anthropological Institute, 20(4): 374-375.

2013

 • “Ethnografiction and Reality in Contemporary Irish Literature”, i Marilyn Cohen (red.), Novel Approaches to Anthropology: Contributions to Literary Anthropology. New York City: Lexington Books.
 • “Dance ethnography”, i Oxford Bibliographies Online. New York: Oxford University Press.
 • “Ways of Seeing Ireland´s Green: From Ban to the Branding of a Nation”, The Senses and Society, vol. 9, no.2: 233-240.

2012

 • “An Anthropological Perspective on Literary Arts in Ireland”, i Ullrich Kockel, Máiréad Nic Craith och Jonas Frykman (red.), Blackwell Companion to the Anthropology of Europe. Oxford: Wiley-Blackwell.

2011

 • “Histoires de Terroir: Les Écrivains contemporains et l'Irlande Nouvelle”, Ethnologie française, Avril, 2: 301-308.

2008

 • “Literary Readings as Performance: On the Career of Contemporary Writers in the New Ireland”, Anthropological Journal of European Cultures, 17: 98-113.
 • ”Ethereal Expression: Paradoxes of Ballet as a Global Physical Culture”, Ethnography, 9(4): 519-536.

2007

 • “Longing for the Land: Emotions, Memory and Nature in Irish Travel Advertisements”, Identities 14(4): 527-544.

2005

 • “´High Arts´ and the Market: An Uneasy Partnership in the Transnational World of Ballet”, i David Inglis and John Hughson (red.), The Sociology of Art. Basingstoke: Palgrave.
 • “Memories in Motion: The Irish Dancing Body”, Body & Society, temanummer om “the dancing body”, (red.) Bryan S. Turner, vol. 11(4): 45-62.