Isabella Strömberg
Isabella Strömberg

Telefon: 08-16 33 72
E-post: isabella.stromberg@socant.su.se
Rum: B616

Isabella påbörjade sin forskarutbildning under hösten 2015. Innan dess arbetade hon tillsammans med Kajsa Rudberg och Alireza Behtoui som forskningsassistent i projektet Reducing Early School Leaving in Europe (resl.eu), något som hon fortsätter med på deltid under doktorandtiden. Isabellas primära forskningsintresse relaterar till skola och skolväsende som socialt reproducerande och stratifierande instanser i samhället. Hennes masteruppsats, Det krympande klassrummet, behandlar hur lärare i en kommunal högstadieskola förhåller sig till lärarrollen av idag och hur konkurrens, transparens och mätbarhet påverkar känslan av omgivningens tillit till dem själva som professionella aktörer. Uppsatsen fick under våren 2015 Stockholmia – forskning och förlag och Samfundet S:t Eriks hedersomnämnande.

I hennes kommande avhandlingsarbete inriktar sig Isabella på hur det lokala samhället och dess sociala organisationer inverkar och påverkar unga skolungdomars relation till skola och utbildning. Framförallt intresserar hon sig för vilket inflytande ungdomars engagemang i lokala föreningar, organisationer eller nätverk har för deras syn på de egna framtidsmöjligheterna.

Utvalda publikationer

2016

Forskarnätverk

Aktuell undervisning

  • Politik, konflikt och transnationalism, 7,5 hp