Telefon: 08-16 20 00
E-post: johanna.gullberg@socant.su.se
Rum: B610

Johanna Gullberg är forskare och vikarierande lektor i socialantropologi. Hon disputerade 2016 med avhandlingen The Republic of Difference – Feminism and Anti-racism in the Parisian Banlieue. Hennes huvudsakliga forskningsintressen rör politisk antropologi, marginaliseringsprocesser, social infrastruktur, sociala gränser, spänningsfält och konflikter.

Forskning

The Republic of Difference

Gullbergs avhandlingsprojekt handlade om politisk aktivism i marginaliserade urbana områden i Frankrike, med ett fokus på den konfliktfyllda relationen mellan feminism och antirasism. Gullbergs försök att förstå denna relation har fört henne in i andra sociala spänningsfält, exempelvis det franska koloniala arvets betydelse i den nationella politiska praktiken, den franska sekularismens (laïcité) radikala delning mellan politik och religion, formandet av en polariserad ”vi-och-dom” dikotomi mellan ”fransmän” och ”invandrare” och till slut uppkomsten av olika moraliska världar i det politiska livet.

Kampen mot ett delat Sverige – En kvalitativ studie av relationen mellan myndighetsvärlden och civilsamhället i förorten

I Sverige och stora delar av Europa pågår intensiva diskussioner om den ökande segregationen i städer, inte minst i relation till försämrade skolresultat, ökande arbetslöshet, gängkriminalitet, patriarkala strukturer, och framväxten av radikal islam. Det föreslagna projektet kommer att fokusera på en ny myndighet i Sverige som skall hantera dessa problem, Delegationen mot segregation, och dess arbete mot segregation i relation till ett urval av förortsområden i svenska städer. I oktober 2017 skall den nya myndigheten öppna och det förberedande arbetet har påbörjats. Förutom att studera arbetet inom myndigheten kommer jag att följa civilsamhällesaktörer i segregerade förortsområden till Stockholm som myndigheten samarbetar med. Det är alltså framförallt relationen mellan Delegationen mot segregation och civilsamhället i segregerade förortsområden som står i fokus för forskningsprojektet. Att undersöka och förstå hur denna relation formas i praktiken är viktig utifrån ett demokratiperspektiv och det praktiska arbetet mot segregation och för jämlikhet.

Projektet är finansierat av Anna Ahlströms och Ellen Terserus stiftelse och inleds januari 2018 och avslutas december 2019.

Mellan våld och kärlek – Produktionen av skyddshundar och sociala gränser i USA

Projektet fokuserar på företag som föder upp, uppfostrar, tränar och säljer personliga och familjeskyddshundar i USA. Även om olika sorters skyddshundar är vanliga i Sverige och Europa, exempelvis inom polisen, är skyddshundsföretag som riktar sig mot privatpersoner och framförallt familjer ytterst ovanliga. I USA däremot är de däremot gängse, vilket pekar på möjligheten att genom en antropologisk studie av dessa företag och deras kunder komma åt något specifikt för det amerikanska samhället. Projektets bredare syfte är följaktligen att på ett okonventionellt sätt närma sig centrala frågor i det amerikanska samhället kring sociala gränser, omhändertagande, och våld genom ett fokus på relationen mellan människor och djur.

Projektet är finansierat av Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi som en postdoktoral förstudie och har inletts i augusti 2017.

Publikationer

2016

Aktuell undervisning

 • Antropologisk Teorihistoria
 • Handledning av kandidatuppsatser

Konferens- workshopdeltagande

2017

 • Svenska antropologförbundet, Stockholm

2016

 • Forskardagarna, Stockholms universitet

2012

 • Svenska och Norska antropologförbunden, Stockholm

Gästforskarvistelse

2012

 • Migration Cluster, Asia Research Institute (ARI), National University of Singapore

Föreläsningar, seminarier, undervisning

2014

Konstfack, Stockholm

 • Disruptive convictions – organisering inom aktivistnätverk (maj 2014)
 • Etnografins motstånd (november 2014)

Samverkan med det omgivande samhället - Föreläsningar, samtal

2017

 • Feminism i orten, Tensta konsthall (mars)

2015

 • Perspektiv på begreppet kultur i diskursen kring hedersrelaterat våld och förtyck, Länsstyrelsen, Uppsala (oktober 2015)

Media

2017

 • Intervjuad om feminism i franska förorter i Konflikt, P1, Sveriges Radio
 • Intervjuad om mitt deltagande i eventet ”Feminism i orten” på Tensta konsthall, på P5 STHLM, Sveriges Radio.

Information från tidigare år finns att läsa i Socialantropologiska institutionen årsskrifter.