Kajsa Rudberg
Kajsa Rudberg
 

Telefon: 08-16 26 94
E-post: kajsa.rudberg@socant.su.se
Rum: B660

Doktorand i socialantropologi sedan hösten 2013. Mina främsta forskningsintressen är skola, utbildning, ungdomar och genus.

Projektbeskrivning

Den svenska skolan och det svenska utbildningssystemet debatteras ständigt. Under senare år har diskussionerna till stor del kretsat kring sjunkande studieresultat och ofta uttrycks föreställningen att det på olika sätt går utför med den svenska skolan. Vad som däremot inte diskuteras lika ofta är elevers avhopp från skolan, något som har blivit allt vanligare i Sverige under senare tid. Det är detta fenomen jag utforskar i mitt avhandlingsprojekt. Genom fältarbete på två svenska skolor vill jag undersöka vilka orsaker och sociala processer som leder till skolavhopp. Fokus ligger här på klass-, genus- och etnicitetsaspekter såväl som individualpsykologiska faktorer. Av särskilt intresse är själva mötet mellan elever och skolan som institution: de relationer och processer som uppstår här och hur dessa kan förstås i relation till skolavhoppsfrågan.

Utvalda publikationer

2016

Aktuell undervisning

  • Politik, konflikt och transnationalism (SA1002)

Forskarnätverk