Telefon: 08-16 20 00
E-post: karin.norman@socant.su.se

Karin Norman är professor och universitetslektor i socialantropologi. Hon har ägnat sig åt antropologi om barn och socialisation, vilket bland annat resulterat i boken Kulturella föreställningar om barn (1996). Dessa studier har inbegripit nationella ideologier om person och tillhörighet, något hon dokumenterat i avhandlingen A Sound Family Makes a Sound State (1991).

Norman har inriktat sig på studier i Europa och bedrivit fältstudier i Tyskland, Sverige och Kosovo i före detta Jugoslavien. I Sverige har hennes forskning rört olika teman, från en studie av unga narkomaner, Retorik och sociala gränser i ett terapeutiskt samhälle (1979), till lokala föreställningar om historia, plats och kulturell identitet i Bergslagen, Bortom Bruksandan (1996).

Hon har särskilt intresserat sig för frågor om flyktingskap och liv i exil genom studier av kosovoalbanska flyktingar, se till exempel artikeln Young girls dressing: Experiences of exile and memories of home (1997). Detta har fört henne på kortare fältbesök till Kosovo där hon planerar att göra en mer omfattande studie om vardagslivet och genusrelationer efter kriget; hur människor handskas med minnen av våld och flykt och vad det innebär att vara barn i dagens Kosovo. Hon disputerade 1991 med avhandlingen ”A Sound Family Makes a Sound State”: Ideology and Upbringing in a German Village. Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet.

Norman har bland annat varit ordförande för Sveriges Antropologförbund, SANT, organiserat ett svenskt antropolognätverk om ”Anthropology of Displacement and Translocality”, och hon sitter för närvarande i styrelsen till det nybildade InASEA, International Association for Southeast European Anthropology.

Övrigt:
Studierektor 2010-03;
Avancerad samt forskarnivå
Stf prefekt 2000-03;
Suppleant i styrelsen för Centrum för barnkulturforskning, SU 2002-;
Advisory Board för Ethnos 2001-;
Ledamot i styrelsen för InASEA 1997-99
Ordförande i SANT, Sv. Antropologförbund 1994-96
Ansvarig för kvalitetsutvärdering av Oslos antropologiska inst. under samarbetsprojekt mellan Oslos och Stockholms samhällsvet. fakulteter (SODA)1995;
Medlem i tvärvetenskapligt nätverk Barn-kultur-kommunikation, Stockholms universitet från 2001
Initierat antropologiskt nätverk kring flyktingskap, migration och translokalitet 1998

Forskning

Flyktingskap, hem och nation: föränderliga innebörder
Denna studie om kosovoalbanska flyktingar påbörjades under 1990-talets första hälft i en liten ort i Mellansverige och har utvecklats till en longitudinell studie av ett mindre antal familjer och hushåll och deras länkar till olika delar av Kosovo. De teoretiska frågeställningarna rör hur innebörder av flyktingskap, släktskap och familj, identitet, och minnen av repression och krig förändras över tid och i förhållande till genus, ålder och de lokala och translokala relationernas sociala organisation. Detta forskningsarbete har i sin tur lett till ett mer riktat engagemang i en studie av den sociala och politiska situationen i Kosovo och nuvarande Jugoslavien. Ett par korta fältvistelser har genomförts i syfte att utforma ett projekt som berör både det rurala och det urbana vardagliga livet i Kosovo. Utgångspunkten blir barns och intellektuellas erfarenheter och minnen, uppfattningar om tillhörighet och nationella identiteter, och föreställningar om framtiden.

Erfarenhet eller symptom: de sociala och politiska implikationerna av att diagnostisera
Under våren 1999 fördrev serbiska styrkor kosovoalbaner ut ur Kosovo i hundratusental. Dessa människor hamnade i flyktingläger i Makedonien och Albanien. Många evakuerades så småningom till olika europeiska länder, bland annat Sverige. I en sydsvensk kommun organiserades ett psykiatriskt projekt för att vid en lokal flyktingförläggning kartlägga flyktingarnas psykosociala hälsostatus. Det ledde till en omfattande dokumentation av närmare fyra hundra flyktingar och utifrån denna kartläggning erbjöd man traumafokuserad gruppbehandling för vissa kvinnor och barn. Studien är en analys av begrepp och föreställningar som olika kategorier av personal omfattade och som styrde och styrdes av den speciella sociala interaktionen de hade med flyktingarna – t ex om att prata, lyssna, vittna, minnas och diagnostisera, men också om barn, föräldraskap, flyktingskap och det albanska. Fältarbetet har bedrivits under år 2000.

Utvalda publikationer

2006

 • Norman, Karin. The workings of uncertainty: Interrrogating cases on refugees in Sweden, The Manchester School, T. Evens and D Handelman (eds). London: Berghahn Books.

2005

 • Norman, Karin. Changing family relations and the situation of children: Kosovo Albanian asylum seekers in Sweden, The Asylum-Seeking Child in Europe, Hans E Andersson et al (eds). CERGU: University of Göteborg, Sweden.
 • The workings of uncertainty: Interrrogating cases on refugees in Sweden. Social Analysis 49, Issue 3: 195-220.

2004

 • Norman, Karin. Equality and Exclusion: 'Racism' in a Swedish Town. Ethnos 69 (2).

2001

 • Norman, Karin. Från Dalarna till Kosovo: att följa fältet i hälarna, i Flera fält i ett, Ulf Hannerz (red). Carlssons
 • Norman, Karin. Recensioner i Norsk Antropologisk tidsskrift, december 2001, av M. Melhuus och S. Howell, (red): Blod tykkere enn vann? Betydninger av slektskap i Norge. Oslo: Fagbokforlaget. M. Lien, H. Lidén, H. Vike (red): Likhetens paradokser, antropologiske undersökelser i det moderne Norge, (red) Oslo: Universitetsforlaget.
 • Norman, Karin (med Robert A. LeVine).“The infant’s acquistion of culture: early attachment reexamined in anthropological perspective”. I Carmella Moore och Holly Mathews, red.: The Psychology of Cultural Experience. London: Cambridge University Press.

2000

 • Norman, Karin. (med Eva Poluha och Jónína Einarsdóttir). Children Across Time and Space: Social and Cultural Conceptions of Children and Children’s Rights. Stockholm: Rädda Barnen.
 • Norman, Karin. ”Phoning the field: meanings of place and involvement in fieldwork ’at home’”. I Vered Amit, ed.: Constructing the Field: Ethnographic Fieldwork in the Contemporary World. London: Routledge.

1999

 • Norman, Karin. ”Experiencing Children: Reflections on Method”. I Jean La Fontaine and Helle Rystrom, eds.: Proceedings from Symposium on Children and Anthropology: The Invisibility of Children, 5-6/5 1997.
 • Norman, Karin. Gästredaktör för Antropologiska Studier 64-65.
 • Norman, Karin. Kulturella föreställningar om barn, ett socialantropologiskt perspektiv. Stockholm: Rädda Barnens förlag. Andra upplagan.
 • Norman, Karin. ”Antropologi om barn – några frågor och reflektioner”. Antropologiska Studier 64-65:4-20.

1997

 • Norman, Karin. Young girls dressing: experiences of exile and memories of home among Kosovo Albanian refugees in Sweden. In Beyond Boundaries:Selected Papers on Refugees and Immigrants, Vol 5. D Baxter and R Krulfeld (eds). Arlington Virginia: American Antrhopological Association.
 • Norman, Karin. Kindererziehung in einem deutschen Dorf, Erfahrungen einer schwedischen Ethnologin. Frankfurt/New York: Campus Verlag.

1996

 • Norman, Karin.`Tillhörighet i Smedjebacken´ s. 149-230 i Ann-Kristin Ekman (red.) Bortom Bruksandan. Föreställningar om kultur, historia och utveckling i Bergslagen. Stockholm: SIR
 • Norman, Karin. Kulturella föreställningar om barn : ett socialantropologiskt perspektiv. Stockholm: Rädda barnen.
 • Norman, Karin. "Phoning the Field: Experiences of Closeness and Distance in Fieldwork 'at Home'" Paper to the workshop "Getting Away? Fieldwork at the End of the Century" IVth Conference of the European Association of Social Anthropologists, Barcelona 12-15 July 1996

1994

 • Norman, Karin. The ironic body: obscene joking among Swedish working-class women, i Ethnos, 59: 3-4

1993

 • Norman, Karin. Controlling a future by admiring a past: An ecomuseum in Sweden, Ethnos, 58 (1-2).
 • Norman, Karin. Celebrating Nikolaus Day - Considering a German children's ritual. Ethnology 325-338 (13 s.)

1991

 • Norman, Karin 1991 A sound family makes a sound state: Ideology and Upbringing in A German Village. Stockholm Studies in Social Anthropology 24. ( 252 s)

1979

 • Norman, Karin 1979 Retorik och sociala gränser i ett terapeutiskt samhälle. AWE Gebers (152 s).