Telefon: 08-16 33 76
E-post: marie.larsson@socant.su.se
Rum: B678

Forskning

De osynliga arbetarna! Transnationell och lokal aktivism bland hembaserade kvinnliga arbetstagare i Manila, Leeds och Ahmedabad

Detta projekt handlar om transnationell mobilisering bland hembaserade arbetare. Dess deltagare består av personer, framför allt kvinnor, vilka arbetar i hemmet (eller i närheten) som lönearbetare eller egenanställda. Deras sysslor har ofta inte setts som arbete, vilket har bidragit till låga löner och osäkra anställningsförhållanden.

Studiens syfte är att studera sambandet mellan transnationell och lokal aktivism utifrån tre organisationer: PATAMABA i Manila, Filippinerna; Homeworkers Worldwide (HWW) i Leeds, England; och SEWA (Self-Employed Women’s Association) i Ahmedabad, Indien. Vilka former av nätverksaktiviteter finns det? Vilken roll har dessa tre organisationer när det gäller översättningen av föreställningar om hembaserade arbetares rättigheter från en plats till en annan?

Studien baseras på fältarbete i Manila, Leeds och Ahmedabad. Larsson har för avsikt att påvisa förekomsten av nätverk och undersöka den pågående debatten genom att följa aktivister i deras dagliga liv. Projektet visar på hur den globala arbetsfördelningen är sammankopplad med hur kvinnors arbete värderas lokalt. Dessutom kommer Larsson att diskutera uppkomsten av global aktivism genom transnationella försvarsnätverk (transnational advocacy networks), sociala rörelser och icke-statliga organisationer.

Aktuell undervisning

2016

  • Individual tutorial (master år II)
  • Uppsatsförberedande kurs
  • Handledning av kandidatuppsatser