Telefon: 08-16 20 00
E-post: mia.forrest@socant.su.se

Mia Forrest är doktorand vid socialantropologiska institutionen sedan våren 2010. Hennes avhandlingsprojekt behandlar fetma och fetmans medikalisering. Övriga intresseområden är kropp, fertilitet och kön.

Forskning

Begreppet livsstil har kommit att bli ett allt viktigare sätt att kategorisera leverne, identitet och moral i vår samtid. Livsstilssjukdomar har blivit ett paraplybegrepp som används för att begripliggöra en ny typ av ohälsa, den som dikteras av dåligt eller osunt leverne. Medicin har i väst i allt högre utsträckning riktat sitt fokus till att bekämpa en ohälsa orsakad av tillgång och valfriheter. Detta projekt gör en djupdykning i vad som har beskrivits som en av västvärldens mest hälsohotande livsstilar: fetman. Avhandlingen undersöker hur aktörer inom specialistvården för fetma (läkare, forskare, behandlare och patienter) förstår fetma som ett hälsomässigt hot samt sjukdom, samt vilka förhandlingar som sker då fetma bekämpas, valideras och söker sin roll inom vården.

Avhandlingen ser även till gränsdragningar som med nödvändighet uppkommer då fetman antar en roll inom medicinen. Gränser mellan vikt och hälsa, mellan marknad och medicin, gränserna och samarbetet mellan medicinsk vård och kirurgi, samt vad som konstituerar ett lyckat behandlingsresultat.

Aktuell undervisning

  • Antropologins teorihistoria