E-post: oliver.thalen@socant.su.se

Forskning

Produktion av reality-tv i Ghana
Under det senaste decenniet har olika format av reality-tv tagit över en allt större del av tv-utbudet i Europa och USA. Huvudorsaken till uppkomsten av dessa program är att tv-bolagen tvingades dra ner på stigande produktionskostnader, där den efterföljande ökningen i antal produktioner kan förklaras med deras oerhörda popularitet. Det handlar alltså om en kombination av låg kostnad med hög profit. De senaste åren har människor utanför USA och Europa börjat producera egna reality-format och -program. Denna studie ämnar att undersöka vad det innebär att arbeta som producent av reality-tv i Ghana. Jag kommer också att försöka förklara hur fenomenet reality-tv är integrerat i det ghananska samhället. Den större delen av mitt fältarbete kommer att utföras i huvudstaden Accra vid Charterhouse Productions tillsammans med producenter av 2007 års säsong av den mycket populära reality-programmet Stars of the Future. Programmet tar formen av en talangjakt i sång, stå-upp, och dans. Min metod består mestadels av deltagande observation och informella och formella intervjuer.

Utvalda publikationer

2011

  • Thalen, O., ‘Ghanaian entertainment brokers: Urban change, and Afro-cosmopolitanism, with neo-liberal reform’, Journal of African Media Studies 3:2, pp. 227-240.