Rasmus Rodineliussen

Rasmus Rodineliussen

Telefon: 08-16 33 75
E-post: rasmus.rodineliussen@socant.su.se
Rum: B630

Jag är ny doktorand vid institutionen från september 2018. De kommande åren kommer jag arbeta med dykare i Sverige och fokusera på hur de omvandlar internationell policy för renare vatten till praktik genom att ta upp skräp från vatten samt sprida kunskap i sina närområden. Forskningen kommer främst bedrivas i Stockholm där en grupp dykare börjat mobilisera för att samla dykare som social grupp i en kamp mot marin nedsmutsning. Jag kommer vara del i detta engagemang, följa dykarna i deras vardag, i deras arbete för att sprida kunskap och mobilisera, samt under vatten i upprensnings aktioner.

Teoretiskt utgår jag från ett politiskt ekologiskt perspektiv. Jag är intresserad av den politiska relationen mellan stat – dykare, dykare – dykare, samt dykare – miljö. I detta är jag intresserad av hur policy vandrar från utfärdande till implementering. Alltså hur en policy först formuleras men sedan omformuleras längs vägen tills den omsätts i praktik.

Metodologiskt kommer jag använda mig av ’deltagande-observation’ med fokus på intervjuer. Därutöver kommer jag ta deltagandet ner under vatten i ett försök att göra ’undervattens-etnografi’, här blir visuella metoder viktiga och det är något jag kommer lägga stort fokus vid.

Utöver mitt nuvarande forskningsprojekt är jag intresserad av alternativa experimentella etnografiska metoder och är medlem i EASA nätverket COLLEEX. Jag har också ett långtgående intresse för flykting och migrationsfrågor.

Publikationer

2020

2019

2018

2017

2016

  • Rodineliussen, Rasmus. 2016d. Anthropologists, the Co-Creators of Stories. Student Anthropologist, the official e-journal of NASA, part of the American Anthropological Association.
  • Rodineliussen, Rasmus. 2016c. Motherhoods in becoming, Social Media, and Belonging. Anthropologies, the e-journal of British Mensa SIG Anthropology. Vol. 1:2.
  • Rodineliussen, Rasmus. 2016b. (Book Review, published in FieldNotes vol. 8:1): Illegality, Inc.: Clandestine Migration and the Business of Bordering Europe. Ruben Andersson. Oakland: University of California Press, 2014.
  • Rodineliussen, Rasmus. 2016a. Syria to Sweden: Refugee Stories. Anthropology Now. Vol. 8:1: 37–45.

2014

  • Rodineliussen, Rasmus. 2014. We are Young. The Nanyang Chronicles. April. Singapore.

Konferenser

2017

  • SANT, panelen: Navigating Scale, Scuba-Divers Mediating Scale: Environmental Policy and the Making of Water.

Föreläsningar

2019

  • Capturing and Communication 'Reality' – Revolution, Environment, and Online Mobilisation
  • Underwater methods

2018

  • Sida Alumni. Föreläste om Agenda 2030 och FN:s 17 Globala Mål.

Media

2018

Övrigt