Renita Thedvall
Renita Thedvall. Foto: Juliana Wiklund

Telefon: 08-16 20 00
E-post: renita.thedvall@score.su.se

Forskning

Renita Thedvall är docent i socialantropologi. Hennes forskning är placerad inom policy- och organisationsantropologi med särskilt fokus på byråkratins antropologi. Hon är särskilt intresserad av hur policys skapas och presenteras i form av modeller, indikatorer eller standarder och hur dessa sedan förstås och används. Hon har i olika projekt fokuserat empiriskt på sysselsättningspolicy, arbetslivsfrågor och sociala frågor. Hon har gjort fältarbete i organisationer som EU, Fairtrade International, kommunala socialkontor och förskolor där hon studerat EU-byråkraters, standardsättares, socialarbetares och förskolelärares arbete med att formulera, förstå och använda policys. Som del i hennes forskning har hon ett särskilt intresse av möten både som etnografiska objekt och som platser för etnografiskt forskning. Tillsammans med Jen Sandler har hon utforskat detta område i den redigerade volymen Meeting Ethnography. Meetings as Key Technologies of Contemporary Governance, Development and Resistance (2017, Routledge).

Utvalda publikationer

2019

  • Thedvall, Renita. Fast Childcare in Public Preschools. The Utopia of Efficiency. London: Routledge.

2018

2017

2015

2014

2013

2012

2009

2008

2007

2006

2004

Fullständig förteckning över Renita Thedvalls publikationer (145 Kb)

Forskningsanslag

2015

  • Riksbankens Jubileumsfonds forskningsinitieringsstöd för en workshop och startande av ett nätverk om Mötesetnografi. Workshopen kommer att äga rum på University of Massachusetts, Amherst under hösten 2015 i samarbete med Jen Sandler. (Anslaget är placerat på Score).

Forskarnätverk

  • Meeting Ethnography Network (koordinerat av Jen Sandler University of Massachusetts, Amherst och Renita Thedvall, Stockholm University).
  • Ethnographic Research into Public Sector Reforms: an interdisciplinary research network across Denmark, the UK, and Sweden. Koordinator: Bagga Bjerge, Associate Professor, Centre for Alcohol and Drug Research, Aarhus University, Denmark.

Konferens- workshopdeltagande

2015

  • Hoping for Improvement. The Lean Model in the Swedish Public Sector, paper presented at the Reform as permanent condition. Ethnographic studies of administrative changes and reforms publication seminar organized by Bagga Bjerge, Centre for Alcohol and Drug Research, Aarhus University and Nina Holm Vohnsen, Department of Anthropology, Aarhus University, 7-8 december, Aarhus, Danmark.
  • Writing Action. How to Fit Alterations into Action Plan Documents, paper presented at the panel Document-ing Power in an Age of Accountability organized by Kathleen Inglis, Simon Fraser University at the AAA (American Anthropological Association) conference, 18-23 november, Denver, USA.
  • Meeting to Improve: Lean[ing] Swedish Public Preschools, paper presented at the Meeting Ethnography workshop organized by Jen Sandler, University of Massachusetts Amherst and Renita Thedvall, Stockholm University 8-10 oktober, University of Massachusetts, Amherst, USA.

2014

Styrelseuppdrag

Förtroendeuppdrag

Föreläsningar

2014

Information från tidigare år finns att läsa i Socialantropologiska institutionen årsskrifter.