Bild på Ruben Andersson
Ruben Andersson
Foto: José Ángel Molina

E-post: ruben.andersson@socant.su.se


Ruben Andersson är professor vid Department of International Development, University of Oxford och anknuten forskare vid Socialantropologiska institutionen. Rubens forskning har innefattat migrations-, gräns- och säkerhetsfrågor, med ett fokus på den västafrikanska Sahelregionen och södra Europa. Hans bok  Illegality, Inc.: Clandestine migration and the business of bordering Europe (University of California Press 2014) ger ett etnografiskt perspektiv på EU:s gränskontroller, baserat på fältarbete med gränsvakter, hjälporganisationer och migranter i Spanien samt Väst- och Nordafrika. Boken visar hur "kampen mot invandringen" har bidragit starkt till dramatiken och lidandet vid gränserna, vilket i sun tur har motiverat ytterligare investeringar i en självförstärkande "gränsindustri".  
 
Rubens senaste bok är No Go World: How fear is redrawing our maps and infecting our politics (University of California Press 2019), vilken bygger på Rubens forskning under senare år, finansierad av AXA Research Fund.No Go World  analyserar internationella interventioner i kris- och konfliktzoner komparativt, med kriget i Mali som start- och slutpunkt. Boken visar hur internationella aktörers kartläggning av "farozoner", ett snävt institutionellt risktänkande, samt politik grundad på rädsla är faktorer som alla har bidragit till att motivera och styra olika typer av intervention (fredsbevarande, gränskontroll, terrorismbekämpning, bistånd) i Sahelregionen liksom i andra områden såsom Somalia, Libyen and Afghanistan. 

Utvalda publikationer

2019

2018

  • 'Double games: Success, failure and the relocation of risk in fighting terror, drugs and migration', with David Keen, Political Geography, 67: 100-10 
  • Hic sunt dracones: Cartografía etnográfica del peligro global. Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, 142: 13-28.
  • Profits and predation in the bioeconomy of border controls, Public Culture 30 (3) 413-39.
  • Europe’s failed “fight” against irregular migration. In M Kaldor, I Rangelov and S Selchow (eds) EU global strategy and human security: Rethinking approaches to conflict, Abingdon: Routledge.
  • La lotta all’immigrazione irregolare messa in atto dall’Europa: note etnografiche su un’industria pericolosa. In R Schmitz-Esser (ed) Venezia nel contesto globale, Venice: Centro Tedesco di Studi Veneziani.
  • Migration. In T Allen, A Macdonald and H Radice (eds) Humanitarianism: A dictionary of concepts, Abingdon: Routledge.
  • Back to the soil. Comment on S. Moland, Sedentary optics: Static anti-trafficking and mobile victims, Current Anthropology, 59 (2) 115-37.

2017

2016

2015

2014

2012

2010

  • Wild man at Europe’s gates: the crafting of clandestines in Spain’s cayuco crisis. Etnofoor 22(2):31-49.

2005

Media

2016

2015

2014

Forskningsanslag

AXA Postdoctoral Fellowship, 2014-2016, for research project on risk in international interventions, hosted at LSE.