Telefon: 08-16 37 90
E-post: simon.johansson@socant.su.se
Rum: B608

Simon Johansson är doktorand vid institutionen sedan hösten 2013 och hans avhandlingsarbete intresserar sig för det framväxande fenomenet kring stadsodlingar.

Under de senaste åren har oanvända stadsytor, runt om i världen, blivit föremål för odlingar av olika slag. Stadsodlandet är en samling lokala praktiker som tillsammans utgör en global trend där stadsodlingen har kommit att symbolisera en ny och delvis alternativ syn på stadens framtid, matens infrastruktur och relationen mellan människa, miljö och samhälle. Avhandlingen syftar till att utforska en rad breda frågeställningar som rör stadsodling genom att fokusera på relationen mellan människor som odlar och den strukturella kontext i vilken de verkar.

Läs mer om fältarbetet i Detroit i Simon Johanssons blogg: http://anthronotes.svbtle.com/