E-post: ulf.hannerz@socant.su.se

Ulf Hannerz var professor i socialantropologi 1981-2007 (tf professor 1976-80). Han blev fil.dr i allmän och jämförande etnografi vid Stockholms universitet 1969 och har också undervisat och forskat vid flera amerikanska, europeiska, asiatiska och australiska universitet och forskningsinstitut. Han är ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien, American Academy of Arts and Sciences och Österreichische Akademie der Wissenschaften, hedersledamot av Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, hedersledamot och tidigare ordförande i European Association of Social Anthropologists, tidigare direktor för Swedish Collegium for Advanced Study in the Social Sciences (SCASSS), och tidigare redaktör för tidskriften Ethnos. Hans forskning har särskilt ägnats åt urbanantropologi, mediaantropologi och transnationella kulturprocesser, med fältstudier i Västafrika, Karibien och USA. En studie av nyhetsmediernas utrikeskorrespondenters arbete omfattade multilokala fältstudier på fyra kontinenter, och han har också lett ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt om kosmopolitism. Bland hans internationellt utgivna böcker är Soulside (1969), Exploring the City (1980), Cultural Complexity (1992), Transnational Connections (1996), Foreign News (2004), Anthropology’s World (2011), Writing Future Worlds (2016) och Small Countries (red., med Andre Gingrich, 2017); flera av dessa har också översatts till franska, spanska, italienska och polska. Bland de böcker han skrivit eller redigerat på svenska finns bland annat Lokalsamhället och omvärlden (1973), Över gränser (1983), Medier och kulturer (1990), Flera fält i ett (2001), Antropologi/Journalistik (2004) och Café du Monde (2011). Han var antropologiredaktör för International Enyclopedia of the Social and Behavioral Sciences (2001). Han höll Lewis Henry Morgan-föreläsningarna vid University of Rochester 2000, en Munro-föreläsning vid University of Edinburgh 2002, Daphne Berdahl-minnesföreläsningen vid University of Minnesota 2011 och the Eric R. Wolf Memorial Lecture vid Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften, Wien 2014. 2005 blev han hedersdoktor vid Universitetet i Oslo, och 2010 tilldelades han Anders Retzius’ medalj i guld av Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi.

Forskning

Ulf Hannerz har nyligen forskat kring de globala framtidsscenarier som uppstått som en genre sedan det kalla krigets slut. Dessa behandlas här dels som texter, dels som ett inslag i ett transnationellt kollektivt medvetande. Projektet belyser deras spridningsformer, deras mottagande och deras inflytande i lokala och regionala debatter – hur uppfattas till exempel ”kampen mellan civilisationerna” i Danmark, begreppet ”mjuk makt” i Japan? Projektet har redovisats i boken Writing Future Worlds. Ulf Hannerz har också tillsammans med professor Andre Gingrich, Wien, samordnat ett internationellt jämförande projekt kring antropologiska studier av små länder, med boken Small Countries som resultat. Nyligen har han inlett en granskning av nigerianska författarskap, särskilt förekomsten av transnationella motiv.

Utvalda publikationer

2017

 • (ed., with Andre Gingrich) Small Countries: Structures and Sensibilities. Philadephia: University of Pennsylvania Press.
 • (with Andre Gingrich) Exploring Small Countries. In Ulf Hannerz and Andre Gingrich, eds., Small Countries: Structures and Sensibilities. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
 • Swedish Encounters: End Notes of a Native Son. In Ulf Hannerz and Andre Gingrich, eds., Small Countries: Structures and Sensibilities. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
 • American Theater State: Reflections on Political Culture. In Virginia H. Dominguez and Jasmin Habib, eds., America Observed. Oxford: Berghahn.
 • Global Connectivity and Urban Isolation: A Conversation with Ulf Hannerz. In Almantas Samalavicius, ed., Rethinking Modernism and the Built Environment. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

2016

 • Writing Future Worlds: An Anthropologist Explores Global Scenarios. New York: Palgrave Macmillan.
 • Writing Otherwise. In Helena Wulff, ed., The Anthropologist as Writer: Genres and Contexts in the Twenty-First Century. Oxford: Berghahn.
 • Obituary: Fredrik Barth (1928-2016). American Anthropologist. 118: 704-706.

2015

 • Writing Futures: An Anthropologist’s View of Global Scenarios. Current Anthropology, 56(6): 797-818.
 • Die Rhetorik der Kultur in globalen Zukunftsszenarien. In Ingo Schneider und Martin Sexl, eds., Das Unbehagen an der Kultur. Hamburg: Argument.
 • Företal. In Stig Holmqvist, Barheidas barn. Stockholm: Carlssons.
 • Informal Control – Interview with Ulf Hannerz by Bernd Upmeyer. MONU (Magazine on Urbanism, Rotterdam), 22: 106-111.

2014

 • Confessions of a Hoosier Anthropologist. American Anthropologist, 116: 169-172.

2013

 • Prologue. In Joshua Barker, Erik Harms and Johan Lindquist, eds., Figures of Southeast Asian Modernity. Honolulu: University of Hawaii Press.  
 • A Detective Story Writer: Exploring Stockholm as It Once Was. City & Society, 25: 260-270.
 • Degisen Avrupa, Degisen Antropoloji. In Hande Birkalan-Gedik, ed., Sinirlar, Imajlar ve Kültürler. Ankara: Dipnot Yayinlari.
 • Kulturens hastigheter. In Mattias Viktorin and Charlotta Widmark, eds., Antropologi och tid. Ymer 2013: Årsbok för Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi.

Styrelseuppdrag

2008-2012

 • Member of International Advisory Board, Max-Planck-Institut für Ethnologische Forschung, Halle (Saale), Germany

2013-2014

 • Member of International Research Review Committee for Cultural Anthropology, Quality Assurance Netherlands Universities (QANU), the Netherlands

2014-2019

 • Chair of the International Advisory Board, Institute of Social Anthropology, Austrian Academy of Sciences, Vienna, 2014-2016; Member 2017-2019.

2016-

 • Member of International Advisory Board, Faculty of Social Sciences, University of Vienna

Redaktionella uppdrag

 • Medlem av redaktionsrådet, Anthropology Today, London.
 • Medlem av redaktionsrådet, Archivio Antropologico Mediterraneo, Palermo.
 • Ulf Hannerz var redaktör för antropologi för den första upplagan av International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, som publicerades 2001, och fortsatte som ämnesredaktör tillsammans med Dominic Boyer, Rice University, som medredaktör för den andra upplagan, tillgänglig 2015 som online-publikation. Encyklopedin publiceras av Elsevier, Oxford.

Föreläsningar

2017

 • “After 2016: Possibilities for Anthropology.” Lecture at Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, March 16.
 • “Global Scenarios: Debating the Future of the World.” Plenary lecture in Summer Program in Social Science (Institute for Advanced Study, Princeton/Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris/Swedish Collegium for Advanced Study), Uppsala, June 29.
 • “Somewheres, Anywheres, Nowheres? Some Current Scholarly Challenges.” Keynote Lecture for Polish Society for Cultural Studies, Quadrennial conference, Poznan, Poland, September 21-23.
 • “The Open Society and Its Anthropology.” Conference in honor of Professor Andre Gingrich on his retirement, University of Vienna, November 2-3.

2015

 • “Atlantic Passages, Changing Ecumenes.” Keynote lecture, Conference on “Trans-Atlantic Dialogues on Cultural Heritage: Heritage, Tourism and Traditions”, Liverpool, July 13-16.
 • “Ethnicity as It Once Was, and as It Is: Reflections on History, News and the Big Picture,” Keynote Lecture, African Studies Workshop: Ethnicity, Inc. Revisited, Harvard University, October 15-16.

2014

 • “Writing Futures: An Anthropologist’s View of Global Scenarios.” Eric R. Wolf Memorial Lecture, Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften, Vienna, November 10.

Konferens- workshopdeltagande

2017

 • “Scenarios for global futures: conversations about an interconnected world.” Paper in session “Future Matters: Anticipatory Knowledge and Scenario-modeling”, American Anthropological Association, Annual meeting, Washington, D.C.

2016

 • Discussant, plenary “Early Career Scholars Forum”, Fourteenth Conference of European Association of Social Anthropologists, Milan, Italy.
 • Discussant, session “Other Writing Genres: Exploring the Anthropological Production of Textual Evidence.” American Anthropological Association, Annual meeting, Minneapolis.

2015

 • Organizer/Chair, session “Exploring Small Countries.” American Anthropological Association, Annual meeting, Denver.
 • Discussant, session “Cooling Down in an Overheated World.” American Anthropological Association, Annual meeting, Denver. 

2014

 • Discussant, session “Figures of Mobility.” Thirteenth Conference of European Association of Social Anthropologists, Tallinn, Estonia.
 • “Anthropology: the Impact of Globalization”, Paper for Globalization and the Social Sciences: A Workshop, Princeton University, Princeton, N.J., USA.
 • “The Rhetoric of Culture in Global Future Scenarios.” Paper for Conference on “Culture and Its Discontents”, Universität Innsbruck, Austria.
 • “Gerald Berreman and the Anthropological Imagination.” Paper in Memorial Session, “Producing a Critical Anthropology: Papers in Honor of Gerald Berreman”. American Anthropological Association, Annual meeting, Washington, D.C.

Media

2015

 • Informal Control – Interview with Ulf Hannerz by Bernd Upmeyer. MONU (Magazine on Urbanism, Rotterdam), 22: 106-111.
 • “Anthropology may know a great deal about identity but we are not telling anybody” Interview with anthropologist Ulf Hannerz by Clara John and Valentine Auer. Paradigmata (Wien), kommande.

2014

 • Pasaulio Ateitis: Globalios Junctys ar Kreolizacija? Interview by Almantas Samalavicius (in Lithuanian). Kulturos Barai, 4: 13-17.

Information från tidigare år finns att läsa i Socialantropologiska institutionen årsskrifter.