E-post: ulf.hannerz@socant.su.se

Ulf Hannerz var professor i socialantropologi 1981-2007 (tf professor 1976-80). Han blev fil.dr i allmän och jämförande etnografi vid Stockholms universitet 1969 och har också undervisat och forskat vid flera amerikanska, europeiska, asiatiska och australiska universitet och forskningsinstitut. Han är ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien, American Academy of Arts and Sciences och Österreichische Akademie der Wissenschaften, hedersledamot av Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, hedersledamot och tidigare ordförande i European Association of Social Anthropologists, tidigare direktor för Swedish Collegium for Advanced Study in the Social Sciences (SCASSS), och tidigare redaktör för tidskriften Ethnos. Hans forskning har särskilt ägnats åt urbanantropologi, mediaantropologi och transnationella kulturprocesser, med fältstudier i Västafrika, Karibien och USA. En studie av nyhetsmediernas utrikeskorrespondenters arbete omfattade multilokala fältstudier på fyra kontinenter, och han har också lett ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt om kosmopolitism. Bland hans internationellt utgivna böcker är Soulside (1969), Exploring the City (1980), Cultural Complexity (1992), Transnational Connections (1996), Foreign News (2004), Anthropology’s World (2011), Writing Future Worlds (2016) och Small Countries (red., med Andre Gingrich, 2017); flera av dessa har också översatts till franska, spanska, italienska och polska. Bland de böcker han skrivit eller redigerat på svenska finns bland annat Lokalsamhället och omvärlden (1973), Över gränser (1983), Medier och kulturer (1990), Flera fält i ett (2001), Antropologi/Journalistik (2004) och Café du Monde (2011). Han var antropologiredaktör för International Enyclopedia of the Social and Behavioral Sciences (2001). Han höll Lewis Henry Morgan-föreläsningarna vid University of Rochester 2000, en Munro-föreläsning vid University of Edinburgh 2002, Daphne Berdahl-minnesföreläsningen vid University of Minnesota 2011 och the Eric R. Wolf Memorial Lecture vid Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften, Wien 2014. 2005 blev han hedersdoktor vid Universitetet i Oslo, och 2010 tilldelades han Anders Retzius’ medalj i guld av Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi.

Forskning

Ulf Hannerz har nyligen forskat kring de globala framtidsscenarier som uppstått som en genre sedan det kalla krigets slut. Dessa behandlas här dels som texter, dels som ett inslag i ett transnationellt kollektivt medvetande. Projektet belyser deras spridningsformer, deras mottagande och deras inflytande i lokala och regionala debatter – hur uppfattas till exempel ”kampen mellan civilisationerna” i Danmark, begreppet ”mjuk makt” i Japan? Projektet har redovisats i boken Writing Future Worlds. Ulf Hannerz har också tillsammans med professor Andre Gingrich, Wien, samordnat ett internationellt jämförande projekt kring antropologiska studier av små länder, med boken Small Countries som resultat. Nyligen har han inlett en granskning av nigerianska författarskap, särskilt förekomsten av transnationella motiv.

Utvalda publikationer

Böcker

2019  

 • “World Watching: Streetcorners and Newsbeats on a Journey through Anthropology.” London: Routledge.

2017   

 • “Small Countries: Structures and Sensibilities.” (ed., with Andre Gingrich) Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

2016 

 • “Writing Future Worlds: An Anthropologist Explores Global Scenarios.” New York: Palgrave Macmillan.

Artiklar, kapitel

2019  

 • “World Order of Languages, Public Anthropology, Translations.” American Anthropologist, 121: 210-212. 
 • “Winners, Losers and Ethnic Flux.” In Thomas Hylland Eriksen and Marek Jakoubek (eds.), 
  Ethnic Groups and Boundaries Today: A Legacy of Fifty Years. London: Routledge.
 • “Afterword: A Rooted Cosmopolitan Remembered.” In Robert P. Weller and Keping Wu (eds.),
  It Happens Between People. Oxford: Berghahn.

2018

 • “Swedish Anthropology: Past and Present.” Kritisk etnografi – Swedish Journal of Anthropology, 1(1): 55-68.
 • “Sweden, Anthropology in.” In Hilary Callan, ed., The International Encyclopedia of Anthropology. Oxford: Wiley.
 • “Cosmopolitanism: Three Faces.” Przeglad Kulturoznawczy, 1(35): 130-133.

2017

 • “(with Andre Gingrich) Exploring Small Countries.” In Ulf Hannerz and Andre Gingrich, eds., Small Countries: Structures and Sensibilities. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
 • “Swedish Encounters: End Notes of a Native Son.” In Ulf Hannerz and Andre Gingrich, eds., Small Countries: Structures and Sensibilities. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
 • “American Theater State: Reflections on Political Culture.” In Virginia H. Dominguez and Jasmin Habib, eds., America Observed. Oxford: Berghahn.

2016

 • “Writing Otherwise.” In Helena Wulff, ed., The Anthropologist as Writer: Genres and Contexts in the Twenty-First Century. Oxford: Berghahn.
 • “Obituary: Fredrik Barth (1928-2016).” American Anthropologist, 118: 704-706.

Intervjuer

2019 

 • “Cultures, Open and in Process: An Interview with Ulf Hannerz.” By Kevin A. Yelvington and Rodrigo Martins Ramassote. American Anthropologist, 121: 149-159.

2017  

 • “Global Connectivity and Urban Isolation: A Conversation with Ulf Hannerz.” In Almantas Samalavicius (ed.), Rethinking Modernism and the Built Environment. Cambridge:Cambridge Scholars Publishing.

Organisatoriska positioner

 • Chair of the International Advisory Board, Institute of Social Anthropology, Austrian Academy of Sciences, Vienna, 2014-2016; Member 2017-2019.
 • Member of International Advisory Board, Faculty of Social Sciences, University of Vienna 2016-2018      

Seminarier, konferenspresentationer 

2019

 • Hong Kong Anthropological Society, 2019
 • Anthropology Postgraduate Student Forum, Chinese University of Hong Kong, 2019
 • Charles University, Prague, Czech Republic, 2019

2018

 • Symposium on “The Future”, Human Sciences Society, Oxford University, 2018
 • Conference in honor of Professor Thomas Fillitz on his retirement, University of Vienna, 2018
 • European Association of Social Anthropologists, biennial conference, Stockholm 2018
 • American Anthropological Association, annual meeting, San José, CA, 2018

2017

 • Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, 2017
 • Summer Program in Social Science (Institute for Advanced Study, Princeton/Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris/Swedish Collegium for Advanced Study), Uppsala, 2017
 • Polish Society for Cultural Studies, Quadrennial conference, Poznan, Poland, 2017
 • Conference in honor of Professor Andre Gingrich on his retirement, University of Vienna, 2017

Information från tidigare år finns att läsa i Socialantropologiska institutionen årsskrifter.