Utgångspunkt för samtalet är de beröringspunkter som finns mellan Johanna Gullbergs forskning om feminism och antirasism i Paris förorter och Nattalie Ström Bunpuckdees levda erfarenheter av att klä en daglig feministisk kamp i Tensta i ord. Gullberg och Ström Bunpuckdee diskuterar strategier för kvinnors organisering i förorten och hur en sådan hela tiden formuleras utifrån vem som talar, i vilka sammanhang den tar plats och var den uppmärksammas.

Johanna Gullbers forskning intresserar sig speciellt för konflikten mellan feministiska och antirasistiska perspektiv på kvinnors rättigheter i förorten.

"För elva år sedan fylldes media av chockrubriker om våldsamma konfrontationer i Paris förorter. Idag förknippas samma områden med terrorister, patriarkalt förtryck och ett ökat utanförskap. Min forskning tar avstamp i gräsrotspolitikens kamp för att beskriva förortens komplexitet." Johanna Gullberg.

Läs mer om den öppna föreläsningen.