Tanken med arbetsmarknadsdagen är att ge exempel på några jobbområden relaterade till utvecklingsfrågor och erbjuda studenter en möjlighet att få träffa yrkesverksamma. Som deltagare kommer du få ta del av deras erfarenheter och kunskaper om livet efter examen och få tips och råd om hur du kan öka dina chanser på arbetsmarknaden. Dagen innefattar panelsamtal med representanter från olika yrken, information från Föreningen för Utvecklingsfrågor om deras praktikantprogram samt mingel. Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor och samtala med gästerna.

Dagen arrangeras av Studentrådet för Global utveckling och programmets studierektor, i samarbete med Föreningen för Utvecklingsfrågor, FUF. Alla intresserade är välkomna, oavsett studiebakgrund!

 

Program

14.00-14.10       Introduktion, moderator Klara Andrée, GU-alumn, analytiker vid

                             Försvarsmaktenshögkvarter

14.10-14.55       Panelsamtal 1: Arbete med klassiska utvecklingsfrågor

                             Elin Axelgren, GU-alumn, programhandläggare, SOS Barnbyar, Sverige

                             Albert Askeljung, Project Manager vid UNDPs Nordiska kontor

                             Carolina Köhler de Castro, vikarierande kommunikationschef på Afrikagrupperna

14.55-15.20        Fikapaus och mingel

                           

15.20-16.00       Panelsamtal 2: Arbete med ”utveckling” i bredare perspektiv

                             Niklas Martti, programansvarig vid IOGT-NTOs internationella avdelning

                             Amalia Broomé, GU-alumn, managementkonsult, PA Consulting

16.00-16.30       Fikapaus och mingel   

16.30-17.00       Praktik som väg till arbete: FUFs praktikantprogram

                            Information av Tove Melin, FUF

                          

Medverkande

Moderator Klara Andrée, analytiker vid Försvarsmaktens högkvarter

Klara tog sin kandidatexamen i Global utveckling 2015, som del av programmets allra första kull, och var med att grunda Global utvecklings studentråd. Efter sin GU-examen läste hon masterprogrammet Global Political Economy vid institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer. Under sin masterutbildning gjorde hon en 20-veckors praktik på UD. Hennes masteruppsats handlade om ekonomisk ojämlikhet, med en handledare från sociologiska institutionen. Parallellt med masteruppsatsen började hon arbeta som amanuens på institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer där hon arbetade totalt ett år som bl.a. kursadministratör och forskarassistent. I januari 2018 började hon sin nuvarande tjänst som analytiker vid Försvarsmaktens högkvarter där hon fokuserar på internationella insatser.

Elin Axelgren, Programhandläggare SOS Barnbyar, Sverige

Elin läste kandidatprogrammet i Global utveckling 2015–2018. Under programmets breddningsår läste hon under en termin internationella relationer och spanska vid universitetet i Bilbao. Sista terminen gjorde hon genom ett MFS-stipendium fältstudier Nairobi i Kenya för sin kandidatuppsats. Där undersökte hon genom intervjuer genusnormer hos män som deltagit i workshops kring jämställdhet och genusnormer. Direkt efter sin GU-examen påbörjade hon en praktik på SOS Barnbyar Stockholm. Hon sökte praktiken på egen hand, inte som en praktikkurs vid SU, och fick via A-kassan så kallat aktivitetsstöd under praktiken. Efter 4 månaders praktik påbörjade hon en projektanställning vid samma organisation. Anställningen omvandlades i mars 2019 till ett ”mammavikariat” vilket löper ut sista januari 2020. Elin arbetar på SOS som internationell programsamordnare, där hon jobbar gentemot deras internationella program med programutveckling, kapacitetsstärkning, finansiering och rapportering.

Albert Askeljung, Project Manager vid UNDPs Nordiska kontor i Sverige

Albert har studerat kandidatprogrammet i Utveckling och internationellt samarbete på Södertörns högskola och tog examen därifrån 2014. Sedan dess har han varit yrkesverksam. Hans första ”riktiga” jobb var som Ungdomssekreterare på FN-förbundet, och han arbetade därefter som projektledare på samma organisation. I mars 2017 blev han rekryterad till FN:s utvecklingsprograms (UNDP) Nordiska kontor som Project Officer och sedan i mars 2019 är han Project Manager där.

Carolina Köhler de Castro, vikarierande Kommunikationschef på Afrikagrupperna

Carolina har en pol kand med inriktning på statsvetenskap och en masterexamen i freds- och konfliktstudier med inriktning på krishantering vid Umeå Universitet. Under sin studietid gjorde hon praktik på Svenska Freds- & Skiljedomsföreningen, läste spanska i Colombia, gjorde en utbytestermin i Irland, MFS i Nicaragua, och praktik på Svenska Ambassaden i Maputo. För sin masteruppsats gjorde hon studier i Zimbabwe och Moçambique. Hon var även aktiv i föreningslivet, fr.a. i Utrikespolitiska föreningen där hon satt på flera poster och sista året var ordförande i Umeå. Direkt efter studierna arbetade hon en period för Stockholms stad som samhällsvägledare i Hässelby-Vällingby. I februari 2018 började hon som event- och seminariekoordinator för Afrikagrupperna, där hon också hade hand om praktikantprogrammet. Sedan 1 maj 2019 har hon en tjänst som vikarierande Kommunikationschef på Afrikagrupperna och är ansvarig för deras kommunikations- och insamlingsteam.

Niklas Martti, programansvarig vid IOGT-NTOs internationella avdelning

Niklas har en kandidatexamen uppbyggd av kurser i statsvetenskap, internationella relationer och global utveckling. Han har även studerat språk, fr.a. persiska i fyra terminer samt arabiska. Våren 2015 gjorde Niklas en termins praktik vid Sidas Asien/MENA-avdelning (Mellanöstern och Nordafrika), och var därefter programansvarig vid Sida MENA under ett år. Sedan arbetade han ett halvår vid Ekumeniska följeslagarprogrammet Palestina och Israel, och var därefter programansvarig vid MyRight. Sedan oktober 2017 är han programansvarig vid IOGT-NTO-rörelsen.

Amalia Broomé, Managementkonsult vid PA Consulting

Amalia läste 2010–2013 vid Försvarsmakten och är specialistofficer inom samband i flottan. Därefter arbetade hon två år som Säkerhetsadministratör vid Regeringskansliet. 2014–2017 läste hon kandidatprogrammet i Global utveckling vid SU. Under programtiden läste hon en termins breddningsstudier vid University of St Andrews i Skottland och gjorde praktik vid den gröna tankesmedjan Fores (där hon bl.a. arbetade med hållbara transporter och kommunikation). Därefter läste hon på distans magisterprogrammet i genusvetenskap med inriktningen Rätt, Genus och Samhälle vid Umeå Universitet (på temat jämställdhet i den svenska försvaret), medan hon bl.a. reste i Asien och bodde i Paris. Vintern 2018–2019 hade hon ett korttidsuppdrag som Hållbarhetsanalytiker på bostadsutvecklingsföretaget Bonava (som hon fick genom rekryterings- och bemanningsföretaget Studentwork). Sedan mars 2019 arbetar hon som Managementkonsult vid PA Consulting, med bl.a. externa projekt om informationssäkerhet.

Tove Melin, programansvarig för Yrkesnätverk och Praktik på FUF, Föreningen för utvecklingsfrågor

Tove har en kandidat i Freds- och Utvecklingsstudier från Uppsala Universitet och en master i Hållbar Landsbygdsutveckling från FLACSO Costa Rica. Hon jobbar som programansvarig för Yrkesnätverk och Praktik på Föreningen för utvecklingsfrågor (FUF) och ansvarar för organisationens praktikantprogram.

FUF är en politiskt och religiöst obunden ideell förening vars syfte är att informera och skapa debatt om utvecklingsfrågor i ett globalt perspektiv, till stöd för ömsesidig förståelse och samarbete. Genom FUF:s Praktikantprogram får ca 40 studenter per termin möjlighet att göra praktik inom global hållbar utveckling på olika organisationer, företag och myndigheter i Sverige, t ex Sida, UD, Forum Syd, Diakonia, MÄN och Plan International. Mer info: https://fuf.se/karriar/