Stockholms Barnrättscentrum och Barn, migration och integrationsprojektet vid Stockholms universitet inbjuder till panelsamtal på temat ”Barnäktenskap i skärningspunkten mellan moralisk panik och rättmätigt samhälleligt ansvar”.

Frågor kopplade till barnäktenskap och samhällets ansvar att skydda barn från att tvingas att träda in i vuxenvärlden för tidigt är något som uppmärksammats mycket i media under senare tid. Att frågan väcker mycket känslor är tydligt men barnäktenskap väcker också många rättsliga frågor och etiska överväganden och intressekonflikter. Barnrättscentrum bjuder därför in följande fyra forskare att i ett panelsamtal presentera och diskutera ämnet utifrån sina respektive perspektiv – straffrätt, internationell privaträtt, socialrätt samt socialantropologi.

Medverkande:

  • Pernilla Leviner, docent i offentlig rätt vid Stockholms universitet, biträdande föreståndare för Barnrättscentrum samt del av styrgruppen för satsningen Barn, migration och integration.
  • Emelie Kankaanpää Thell, doktorand i straffrätt vid Stockholms universitet och verksam vid Barnrättscentrum.
  • Annika Rabo, professor i socialantropologi vid Stockholms universitet.
  • Mosa Sayed, docent i internationell privaträtt och lektor vid juridiska institutionen, Uppsala universitet.

Anmäl ditt deltagande till vera.yllner@juridicum.su.se.