Samtal om kvinnligt författarskap i Afrika. Medverkande: Uzoma Nwakuche, TANA Press Nigeria, Paula Uimonen, docent vid Socialantropologiska institutionen, och Stefan Helgesson, professor vid Engelska institutionen, Stockholms universitet. (Samtalsspråk engelska.)

Flora Nwapa var den första internationellt publicerade kvinnliga författaren i Afrika. Trots pionjärverket Efuru (1966) är hon inte så uppmärksammad i världslitteraturen. Hur ser det ut för dagens kvinnliga författare i Afrika? Vilka slår igenom internationellt? Vilka översätts till svenska? Och vad skriver de om?

Arrangör: Stockholms universitet

Läs mer om Stockholms Litteraturmässa.

Evenemanget är ett samverkansprojekt mellan Stockholms universitet och Stockholms Stadsbibliotek/Internationella biblioteket, med stöd av Stockholms universitet.

Läs mer om Paula Uimonens forskning.

Läs mer om forskningsprogrammet ”Cosmopolitan and vernacular dynamics in world literatures”.