Jeff Werner, Professor, Konstvetenskapliga institutionen (Institutionen för kultur och estetik), Stockholms universitet

Svenskhetens vita fläck

De senaste åren har vi sett flera debatter om rasistiska stereotyper och bilden av den Andre. En viktig komponent har emellertid varit osynlig. Hur ser det svenska ”vi:et” ut som är så känsligt för hur andra avviker, med en främmande accent, mörk hudfärg, eller andra vanor, men som är så blint för sitt eget sätt att tala, se ut och vara? Hur formas det vita vi:et av den visuella kulturen? Hur har det vita vi:et förändrats över tid? Detta är frågor med påtaglig aktualitet i ett Sverige där frågor om svenskhet fått en alltmer framträdande roll under 2000-talet.

Förutom att diskutera kritiska vithetsperspektiv i relation till svenskhet (teori) diskuterar seminariet hur visuell kultur kan användas för att avläsa olika tiders föreställningar om svenskhet (metod).

Jeff Werner är professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet och författare till boken Blonda och blåögda. Vithet, svenskhet och visuell kultur (Göteborgs konstmuseums skriftserie Skiascope nr 6, 2014).

All seminars in the series.