Ulf Hannerz var professor i socialantropologi 1981-2007 (tf professor 1976-80). Han blev fil.dr i allmän och jämförande etnografi vid Stockholms universitet 1969 och har också undervisat och forskat vid flera amerikanska, europeiska, asiatiska och australiska universitet och forskningsinstitut.

Den 27:e september tilldelas Ulf Hannerz titeln jubeldoktor (doctor jubilaris). Det har då gått 50 år sedan Ulf Hannerz promovering.

Mer information om ceremonin i Stockholms stadshus >>